wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 10:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Mikrodotacje dla NGO udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy
Gmach Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne Fot. Jaroslaw Ciurus - praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikipedia
Gmach Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zdjęcie ilustracyjne

Wojewoda dolnośląski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na Dolnym Śląsku. Dostępne są mikrodotacje w wysokości od 2 tys. do 10 tys. złotych. Oferty składać można do 3 czerwca.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane. Zadanie może być realizowane nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

Na co można otrzymać mikrodotację z Urzędu Wojewódzkiego?

W ramach realizacji zadania publicznego oferent może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, polegającą na:

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w punkcie 1), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
 5. zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
 6. organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 7. zapewnienie personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt. 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2;
 8. podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2022

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, można składać do 3 czerwca 2022 r.:

 • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY ”;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl