Lista projektów WBO 2020

Od 14 stycznia do 11 lutego przesyłaliście wasze pomysły na Wrocław. Jest ich łącznie 413. Przedstawiamy listę. Dziękujemy za aktywność. W tym momencie rozpoczynamy etap oceny i konsultacji z liderami.

Statystyka - wyniki naboru

Łącznie do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 413 projektów, z czego 246 stanowią projekty osiedlowe, a 167 to projekty ponadosiedlowe.

Zdecydowana większość projektów wpłynęła elektronicznie (408), papierowo wpłynęło 5 wniosków.

Lista projektów

W przypadku prawie 100 projektów nie dołączona została prawidłowa lista poparcia, co jest obowiązkiem lidera wynikającym wprost z ustawy. W najbliższym czasie do tych liderów wysłane zostaną wezwania z prośba o uzupełnienie projektów.

Kategorie

Najwięcej projektów złożonych w tegorocznej edycji WBO, podobnie jak w roku ubiegłym, dotyczy kategorii zieleń / rekreacja.

Projekty wg kategorii:

  • zieleń / rekreacja – 174
  • pieszo / rowerowe – 65
  • drogowe – 33
  • place zabaw – 24
  • sport – 18
  • komunikacja zbiorowa – 17
  • rewitalizacja – 12
  • podwórka - 9
  • nieinwestycyjne - 3
  • inne – 58

Liczba projektów zgłoszonych w osiedlach

Projekty dotyczące wielu osiedli - 29

Liderami wśród osiedli zgłaszających projekty do tegorocznego WBO są: Muchobór Mały (40 projektów), Stare Miasto (25), Leśnica (24) i Psie Pole-Zawidawie (20).

Liczba liderów WBO 2020 wyniosła 241 osób.

Oceny, konsultacje i głosowanie

W najbliższym czasie wszystkie pomysły poddane zostaną ocenie merytorycznej.

W dalszym czasie czekają nas też spotkania z liderami, na których będziemy omawiać wprowadzenie ewentualnych zmian lub poprawek. Wszystko po to, aby przygotować listę pomysłów, która zostanie poddana publicznemu, jesiennemu głosowaniu. Liderzy i mieszkańcy są informowani o postępach procedury na bieżąco, mają na nią wpływ i mogą brać w niej aktywny udział.

Pod koniec sierpnia 2020 r. zostanie opublikowana wstępna lista projektów poddanych pod głosowanie, które zaplanowano od 18 września do 5 października. Wówczas mieszkańcy wybiorą, które projekty doczekają się realizacji.

Zobacz - Terminarz WBO 2020

Narzędzia partycypacyjne Wrocławia

Wrocławski Budżet Obywatelski obok Funduszu Osiedlowego i programu Mikrogranty, jest jednym z kluczowych elementów partycypacyjnego myślenia o budżecie Wrocławia.

WBO to ciekawe pomysły na miasto, często w wymiarze ponadosiedlowym, Fundusz - mniejsze, lokalne inwestycje zaś Mikrogranty pozwalają obudować społeczną aktywnością powstałą infrastrukturę. Pamiętajcie - dobre pomysły zmieniają miasto!