wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

16°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:20

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. List podsumowujący obrady pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego

Pierwszy wrocławski panel obywatelski dotyczący transportu, a obrady zakończyło głosowanie. Zgodnie z regulaminem Panelu, Urząd Miejski Wrocławia ma dwa miesiące od dnia opublikowania rekomendacji (czyli 5 października 2020 r.) na przeanalizowanie wyników pod względem finansowym, formalnym i technicznym, a następnie odniesienie się do każdej z rekomendacji

List do pobrania w formacie pdf

 

Wrocław, 7 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy pierwszy etap Panelu Obywatelskiego, który głosem mieszkańców odpowiedział na pytanie: Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu? 3 października Paneliści i Panelistki przegłosowali 63 rekomendacje w obszarach dotyczących transportu miejskiego i szeroko rozumianej poprawy jakości życia we Wrocławiu.

Warto przypomnieć, że prace nad Panelem rozpoczęły się na początku tego roku – najpierw wylosowaliśmy reprezentantów wrocławianek i wrocławian, którzy zostali Panelistami. Ich rolą było dogłębne przeanalizowanie tematu, wysłuchanie argumentów ekspertów, naukowców czy liderów opinii oraz omówienie różnych rozwiązań. Dopiero finałem było głosowanie, czyli podjęcie świadomych i przemyślanych decyzji. Ten etap jest już za nami, poznaliśmy głos Panelistów. Bardzo dziękujemy za ich pracę i zaangażowanie. Dzięki Panelowi otrzymaliśmy niezwykle ważne informacje o tym, jakie działania powinniśmy podejmować.

Co jednak bardzo ważne – głosowanie Panelistów nie kończy prac nad Panelem Obywatelskim. Tak naprawdę dopiero je zaczyna. Zgodnie z regulaminem Panelu, Urząd Miejski Wrocławia ma dwa miesiące od dnia opublikowania rekomendacji (czyli 5 października 2020 r.) na przeanalizowanie wyników pod względem finansowym, formalnym i technicznym, a następnie odniesienie się do każdej z rekomendacji w następujący sposób:

 • w przypadku 50 rekomendacji, które otrzymały więcej niż 80% poparcia Urząd przedstawi szczegóły dotyczące możliwości realizacji rekomendacji;
 • w odniesieniu do 13 rekomendacji, które uzyskały poparcie na poziomie 65–80% Urząd rozważy, czy i w jaki sposób będą mogły być wykorzystane.

Już na poziomie wstępnej analizy widzimy, że rekomendacje Panelu Obywatelskiego dotyczą tego, na czym wszystkim nam zależy – poprawy jakości życia – i są zbieżne praktycznie ze wszystkimi dokumentami strategicznymi miasta: Wrocławską Polityką Mobilności z 2013 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i „Strategią Wrocław 2030" z 2018 r. oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z 2019 r. Tak więc zarówno miejskie polityki, plany i strategie, jak i wskazania mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju miasta zakładają m.in. priorytet dla budowy tras tramwajowych, potrzebę integracji biletowej na poziomie aglomeracji, tworzenie węzłów przesiadkowych przy kolei wraz z parkingami Park&Ride oraz rozwój infrastruktury dla rowerów, czyli ogólnie rzecz biorąc, działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodów i zrównoważonej mobilności.

Panel potwierdził słuszność naszych działań. Od ponad roku poprzez zwrot w politykach miejskich realizujemy w sposób wyraźny strategię wzmacniania jakości życia w obszarach rozwoju lokalnego, polityki antysmogowej czy transportowej. Warto podkreślić, że Urząd jeszcze przed rozstrzygnięciami Panelistów rozpoczął działania prowadzące do realizacji np. nowych inwestycji transportowych. Departament Infrastruktury i Transportu UMW, poprzez Krajowy Plan Odbudowy, zawnioskował we wrześniu br. o otrzymanie unijnych dofinansowań na zadania inwestycyjne dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej. Do programu zgłoszono m.in.:

 • budowę wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Maślice (98-procentowa rekomendacja Panelistów);
 • budowę wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Jagodno (98-procentowa rekomendacja Panelistów);
 • budowę wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce wraz z budową Mostów Chrobrego;
 • rozbudowę floty transportu nisko– i zeroemisyjnego (88-procentowa rekomendacja dla transportu zasilanego z OZE);
 • rozbudowę spójnej sieci tras rowerowych dla mieszkańców Wrocławia i aglomeracji (91-procentowa rekomendacja Panelistów).

Dokumenty trafiły już do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a rozstrzygnięć powinniśmy spodziewać się w pierwszej połowie przyszłego roku. Jeśli otrzymamy dofinansowanie do zgłoszonych zadań, udałoby się uwolnić z miejskiego budżetu prawie dwa miliardy złotych w kontekście kilku najbliższych lat.

Nie czekamy jednak na unijne rozstrzygnięcia. Wstępne wyniki Panelu Obywatelskiego są jasne, dlatego:

 • rozpoczynamy weryfikację Wrocławskiego Programu Tramwajowego z 2016 roku. Dokument w nowej odsłonie, z uwzględnieniem wytycznych Panelu Obywatelskiego, będzie gotowy w przyszłym roku;
 • także w przyszłym roku przedstawimy do dyskusji koncepcję nowego układu linii tramwajowych i autobusowych;
 • rozpoczniemy również aktualizację „Planu transportowego 2016–2022” na kolejne lata;
 • podejmiemy starania o pozyskanie zewnętrznych środków na przeprowadzenie badań realnych emisji spalin, aby wiarygodnie ocenić, które pojazdy w największym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczeń komunikacyjnych. W Krakowie za blisko połowę zanieczyszczeń komunikacyjnych odpowiada zaledwie klika procent pojazdów o najgorszych parametrach emisji. Chcemy wiedzieć jak to wygląda we Wrocławiu, aby w kolejnym kroku na poziomie krajowym lobbować o przepisy prawa umożliwiające procedowanie stref ograniczonej emisji, o które postulowali Paneliści.

Co ważne, część rekomendacji, jakie wypracowali Paneliści, jest już w trakcie realizacji, to m.in.:

 • budowa parkingów Park&Ride przy kolei;
 • wygodne rozwiązania dla przesiadek, szczególnie przy przystankach kolejowych (m.in. planowany węzeł TAT na przystanku Wrocław Nowy Dwór i budowany wraz z tramwajem na Popowice nowy przystanek Wrocław Szczepin);
 • zwiększanie częstotliwości kursowania autobusów;
 • rozbudowa infrastruktury rowerowej: trasy, parkingi, stojaki;
 • projekt tramwaju na Jagodno i rozpoczęty projekt etapu przejściowego z jezdnią autobusową;
 • rozszerzanie strefy płatnego parkowania i nowa polityka parkingowa;
 • otwarta współpraca Miasta z aglomeracją, marszałkiem i PKP dla integracji systemu transportowego.
 • wprowadzanie w centrum miasta stref zieleni, wyposażonych w udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, np. świeżo zrealizowany skwer u zbiegu ulic Purkiniego i Bernardyńskiej, opracowana dokumentacja na skwer przy pomniku Bolesława Chrobrego oraz zlecona koncepcja zazielenienia ul. Żeromskiego.

To Urząd był inicjatorem Panelu, chcieliśmy poznać opinie mieszkańców, a rekomendacje traktujemy poważne. Nie oznacza to jednak, że już w tej postaci proponowanej przez mieszkańców są one możliwe do wdrożenia. Dlatego teraz przystępujemy do szczegółowych analiz i wyliczeń. Jednocześnie warto pamiętać, że przygotowując plan realizacji każdej inwestycji należy wziąć pod uwagę m.in.:

 • dostępne źródła finansowania, takie jak kredyty, finansowanie zewnętrzne z programów krajowych bądź unijnych;
 • ewentualne kolizje z innymi planowanymi inwestycjami;
 • kwestie formalne, takie jak własność gruntów, możliwość i koszt ich ewentualnego przejęcia;
 • zagadnienia techniczne obejmujące możliwe przeszkody w realizacji inwestycji, takie jak np. obiekty inżynierskie;
 • kwestie formalne, takie jak przygotowanie analiz, koncepcji, konkursów i przetargów;
 • sytuację finansową samorządu, która niekorzystnie zmienia się w związku z pandemią.

Wszystkie te zmienne będą przez nas uwzględnione przy tworzeniu planu działań popanelowych.

Panel Obywatelski był ważnym głosem mieszkańców, za który jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ruszamy do pracy tak, aby za dwa miesiące przedstawić Państwu i wszystkim mieszkańcom Wrocławia sposób realizacji rekomendacji.

Z poważaniem,

Elżbieta Urbanek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu 

Katarzyna Szymczak-Pomianowska, Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju

Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl