KULTURA – Obecna! [PIERWSZA DEBATA]

Rozpoczynamy cykl otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”. Zapraszamy na pierwsze z czterech spotkań, na którym porozmawiamy o czterech celach strategicznych miejskiej polityki kulturalnej.

Spotykamy się 3 marca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA / Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Krzywoustego 286) w godz. 17.00 – 19.00.

Tematem głównym będzie: Równoważenie infrastruktury pola wrocławskiej kultury.

W nowoczesnym, najmłodszym w mieście centrum biblioteczno-kulturalnym spotkamy się już 3 marca, żeby porozmawiać o tym jak równoważyć infrastrukturę pola wrocławskiej kultury.

Jedną z najważniejszych diagnoz dokumentu jest fakt, że „Wrocławianie  potrzebują  obiektów  kultury  zlokalizowanych  blisko  ich  miejsca zamieszkania, oferujących program dopasowany do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań, będący zarówno źródłem inspiracji, jak i edukacji. Lokalne centra kultury obecnej to estetyczne i dobrze zaprojektowane lokalne miejsca spotkań wzmacniające lokalną tożsamość”.

Jak więc budować silne i odpowiadające na potrzeby mieszkańców ośrodki poza centrum miasta, które wykorzystywać będą istniejący na obszarze ich działania potencjał? Jak modernizować centra już istniejące, wspierać rozwój ich pracowników i udostępnianej przez nich oferty? Jakie są potrzeby i możliwości wrocławskich osiedli, zwłaszcza tych najmłodszych, oddalonych od ścisłego centrum, pozbawionych centrów kultury w tradycyjnym rozumieniu? Jak sprawdziła się praktykowana w minionych latach pop-up-owa formuła przenośnych „Domków Kultury” (Karłowice) czy plenerowych „pawilonów kultury” (Parki ESK w 11 wrocławskich parkach)? Na te i inne pytania wspólnie z mieszkańcami, współtwórcami wrocławskiej kultury odpowiemy w FAM-ie na Psim Polu.

Spotkanie poprowadzą Dominika Kawalerowicz (Kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (Koordynartor konsultacji Biura ds. Partycypacji Społecznej).

Spotkajmy się, aby porozmawiać o wrocławskiej kulturze!

Harmonogram kolejnych debat

II 09.03 | Centrum Kultury AGORA | ul. Serbska 5a | godz. 17.00 – 19.00

Temat główny: Zapewnienie wzrostu uczestnictwa w sferze wrocławskiej kultury

III 17.03 | OŚRODEK POSTAW TWÓRCZYCH | ul. Działkowa 15 | godz. 17.00 – 19.00

Temat główny: Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury

IV 24.03 | Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID | ul. Sempołowskiej 54 | godz. 17.00 – 19.00

Temat główny: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury

Warsztaty

25.03 | Narodowe Forum Muzyki | plac Wolności 1 | godz. 11.00 – 16.00

Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03 | Centrum Historii ZAJEZDNIA | ul. Grabiszyńska 184 | godz. 17.00 – 19.00

Temat: Rada Kultury –jak to się robi w innych miastach, jak to  zrobić u nas

O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”

Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości – szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje powstałe w ramach m. in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017–2020+.

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument poddany zostanie debacie, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja, stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

Więcej: www.wroclaw.pl/kultura-obecna.