KULTURA – Obecna! [CZWARTA DEBATA]

Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”. Zajmiemy się tematem zapewnienia warunków rozwoju wrocławskiej kultury.

Spotykamy się 24 marca w Ośrodku Działań Twórczych ŚWIATOWID (ul. Sempołowskiej 54) o godz. 17.00. Tematem głównym będzie: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury.

Ostatnia debata będzie okazją do omówienia metod i narzędzi pozwalających na zapewnienie warunków do efektywnego rozwijania pola kultury. Wrocławski Kongres Kultury bardzo mocno uwidocznił potrzebę spotkań, sieciowania i wymiany doświadczeń artystów, animatorów, koordynatorów, dyrektorów, aktywistów – wszystkich działaczy wrocławskiej kultury. Czego jeszcze potrzebuje środowisko w naszym mieście? Jakie szkolenia, warsztaty i inne działania kompetencyjne pozwolą na jego rozwój? Czy mamy szansę na długofalowa współpracę kultury z biznesem, rozwój mecenatu? Zastanowimy się jak skutecznie monitorować i ewaluować kulturalne aktywności, jakie cyfrowe narzędzia mogłyby w tym pomóc. Porozmawiamy o lokalnej radzie kultury, wielofunkcyjnej e-platformie, mapowaniu podobnych sobie inicjatyw.

Spotkanie poprowadzą Dominika Kawalerowicz (kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (koordynator konsultacji w Biurze ds. Partycypacji Społecznej).

Inne wydarzenia cyklu

Warsztaty

25.03 | Narodowe Forum Muzyki | plac Wolności 1 | godz. 11.00 – 16.00

Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03 | Centrum Historii ZAJEZDNIA | ul. Grabiszyńska 184 | godz. 17.00

Temat: Rada Kultury – jak to się robi w innych miastach, jak to  zrobić u nas

O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”

Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości – szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje, powstałe w ramach m.in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław, stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017–2020+.

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument poddany zostanie debacie, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

Więcej na stronie cyklu debat o kulturze.