Korzystaj z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. We Wrocławiu działa 26 takich miejsc.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy. 

Plakat towarzyszący informacji. Napis Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl; Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

***

Wrocławskie punkty pomocy prawnej

Szukasz porady - umów się na wizytę! Uwaga! W związku z sytuacją epidemiologiczną od 16 marca   2020 r. do  odwołania nieodpłatne porady prawne we Wrocławiu będą udzielane jedynie przez telefon.

Lista, harmonogram, jak się zgłosić