wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:20

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Konsultacje w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Redakcja www.wroclaw.pl,

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna:

  1. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Prezydent Wrocławia 

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.; 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  14.12.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.12.2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

      Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

      Urzędu Miejskiego Wrocławia

  1. G. Zapolskiej 4

      50-032 Wrocław

  1. elektronicznej na adres:

            [email protected] 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę Nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Projekt uchwały z uzasadnieniem 

Informacja o wynikach publicznych konsultacji

Podsumowanie konsultacji:

W ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi/opinie do przedstawionego projektu uchwały.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl