Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 12.11.2019

Notatka z przeprowadzonych konsultacji (załącznik)

Informacja z dnia 30.09.2019

Informacja o konsultacjach społecznych

  1. Konsultacje społeczne rozpoczynamy 07 października 2019 o godz. 18:00 spotkaniem w CAL ul. Chopina 9A.
  2. Kolejne spotkanie odbędzie się w dn. 10 października o godz. 18:00 spotkaniem w CAL ul. Chopina 9A.
  3. Swoje opinie można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zacisze@osiedla.wroclaw.pl.
  4. Swoje opinie można zgłaszać podczas spotkań w terminach podanych w punkcie 1 i 2 oraz we wtorek 08 października w godz. 17:00-19:00 podczas dyżuru Radnego w siedzibie CAL.
  5. Uchwałą Rady Osiedla nr XXXIII/125/19 z dn. 04 kwietnia została powołana Komisja Infrastruktury, której skład i kontakt do wszystkich członków podany był w gablotach osiedlowych, na stronie Rady Osiedla oraz na stronie FB calchopina.pl. W skład Komisji wchodzi po 2 radnych z każdego osiedla oraz min. 2 przedstawicieli mieszkańców z danego osiedla. W wyniku prowadzonych przeglądów i konsultacji przez okres od kwietnia do połowy września komisja zebrała propozycję 18 prac. Skład Komisji oraz lista propozycji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  6. Zasady, Regulamin i informacje Funduszu Osiedlowego dostępne są na https://www.wroclaw.pl/rozmawia/fundusz-osiedlowy

Do pobrania