Konsultacje Funduszu Osiedlowego: Ołbin

Informacja o konsultacjach przekazana przez Zarząd Osiedla.

Informacja z dnia 28.11.2019

Notatka z przeprowadzonych konsultacji (załączniki)

Informacja z dnia 23.10.2019

Rusza Fundusz Osiedlowy, w ramach którego Ołbin otrzymał do dyspozycji ok. 1,6 mln zł na wydatki inwestycyjne w latach 2020-2021. Zapraszamy na konsultacje dotyczące Funduszu oraz do wysyłania propozycji zadań, które powinny być zrealizowane w ramach programu. 21.10.2019 od 17.30 do 19.30 – zapraszamy na pierwsze spotkanie konsultacyjne do siedziby Rady Osiedla przy ul. Na Szańcach 14.
Prosimy o nadsyłanie Państwa propozycji w terminie 15.10-12.11.2019:

W formie papierowej ankieta będzie dostępna:

  • w siedzibie Rada Osiedla Ołbin, ul. Na Szańcach 14 w terminach dyżurów radnych tj. w każdy poniedziałek w godz. 17-18
  • w Stowarzyszeniu Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39 w godz. 10-19 od poniedziałku do piątku
  • w Bibliotece Grafit - Filia nr 5 MBP we Wrocławiu, w godzinach otwarcia

Zebrane propozycje zostaną przedstawione i poddane dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym 13.11.2019 w siedzibie Rady Osiedla o godzinie 17.30. Serdecznie zapraszamy!

Informacja z dnia 8.10.2019

Rusza Fundusz Osiedlowy, w ramach którego Ołbin otrzymał do dyspozycji ok. 1,6 mln zł na wydatki inwestycyjne w latach 2020-2021. Zapraszamy na konsultacje dotyczące Funduszu oraz do wysyłania propozycji zadań, które powinny być zrealizowane w ramach programu. Prosimy o nadsyłanie Państwa propozycji na adres: olbin@osiedla.wroclaw.pl w terminie 15-20.10.2019.

21.10.2019 (poniedziałek) – od 17.30 do 19.30 – zapraszamy na pierwsze spotkanie konsultacyjne do siedziby Rady Osiedla przy ul. Na Szańcach 14. O terminie kolejnych konsultacji poinformujemy w najbliższym czasie. Propozycje można także składać w siedzibie Rady Osiedla w terminach dyżurów radnych tj. w każdy poniedziałek w godz. 17-18 (można je także wrzucić do naszej skrzynki pocztowej pod tym samym adresem).

Do pobrania