wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

8°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 04:00

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Konsultacje dotyczące utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

Konsultacje dotyczące utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

Redakcja www.wroclaw.pl,

Kliknij, aby powiększyć
żłobek, zdjęcie ilustracyjne Wrocław Rozmawia
żłobek, zdjęcie ilustracyjne

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

Podstawa prawna:

  1. uchwała nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zmieniona uchwałą nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. (T.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063);
  2. zarządzenie nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (BU RMW z 2015 r. poz. 386).

Prezydent Wrocławia

przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu

poprzez:

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.wroclaw.pl.;

Termin rozpoczęcia konsultacji:  23.08.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 5.09.2020 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

  1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

      Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

      Urzędu Miejskiego Wrocławia

  1. G. Zapolskiej 4

      50-032 Wrocław

  1. elektronicznej na adres:

            [email protected]

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl