Koncepcja utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego przy ul. Orlej 3 we Wrocławiu [ZGŁOSZENIA]

Gmina Wrocław reprezentowana przez Prezydenta Wrocławia z dniem 22 maja 2018 roku zaprasza do składania „Koncepcji utworzenia i prowadzenia przedszkola publicznego w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wrocław przy ul. Orlej 3 we Wrocławiu. Oferta skierowana do organizacji pozarządowych.

Koncepcje wraz z dokumentami należy składać w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, przy ul. G. Zapolskiej 4, IV piętro, pokój 439 (kancelaria) do dnia 7 czerwca 2018 roku do godz. 15.00.

Do pobrania