Koncepcja Parku Wojszyckiego po konsultacjach

Sprawdźcie jak wygląda koncepcja Parku Wojszyckiego powstała po konsultacjach.

Park Wojszycki (projekt WBO nr 409/2017) to teren zielony planowany pomiędzy ulicami Zawiszy Czarnego oraz Wierzyńskiego (działka 80/1). Teren przeznaczony jest m.in. na zieleń parkową, skwery oraz place zabaw. Na początku w ramach posiadanych środków WBO (750 tys.), będzie można uporządkować teren i wybudować alejki spacerowe oraz rozpocząć nasadzenia zieleni.

W maju zaprezentowaliśmy do konsultacji dwa warianty koncepcji, które konsultowaliśmy podczas spotkania w siedzibie Rady Osiedla Wojszyce z mieszkańcami Wojszyc, a więc przyszłymi, głównymi użytkownikami parku.

Poniżej znajdziecie koncepcję oraz odpowiedzi na uwagi ze spotkania. Budowa parku rozpocznie się od przebudowa linii energetycznej średniego napięcia. Tym samym, ze względu na konieczność uzgodnień projektu z firmą Tauron, inwestycja potrwa dłużej niż 1 rok.

Do pobrania