Budujemy Park Wojszycki. Tak może wyglądać

Promart. Pracowania projektowa Wioletta Trytko

To inwestycja realizowana w ramach WBO 2017. Od podstaw powstaje nowe, zielone miejsce we Wrocławiu. Prezentujemy dwie koncepcje zagospodarowania tej przestrzeni. Która z nich zostanie wybrana, okaże się po konsultacjach z mieszkańcami.

Projekt nr 409 WBO 2017 – Park Wojszyce to pierwszy etap zagospodarowywania działki 80/1. Teren przeznaczony jest m.in. na zieleń parkową, skwery oraz place zabaw. Na początku w ramach posiadanych środków WBO, będzie można uporządkować teren i wybudować alejki spacerowe oraz rozpocząć nasadzenia zieleni.

Projekt został zakwalifikowany do puli projektów rejonowych dużych i uzyskał 1949 głosów. Inwestycja, ze względu na obszar zagospodarowania oraz prace konieczne do wykonania, wymaga etapowania.

Koniecznym warunkiem rozpoczęcia prac jest przebudowa linii energetycznej średniego napięcia. Szacunkowy koszt inwestycji, który został oszacowany przez Tauron na etapie weryfikacji projektu to ok. 150 000 zł. Dopiero na etapie sporządzania dokumentacji technicznej będzie można dokładnie ocenić koszt tego elementu inwestycji. Tym samym, ze względu na konieczność uzgodnień projektu z firmą Tauron, inwestycja potrwa dłużej niż 1 rok.  

W załączeniu przedstawiamy dwa warianty koncepcji zagospodarowania terenu całego parku oraz wizualizacje.

Chcemy porozmawiać z mieszkańcami o planowanych zmianach.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne – 10 maja, g. 17.00 | Rada Osiedla Wojszyce, ul. Pawia 20.

 

Porównaj propozycje zagospodarowania tego terenu.

Przesuń znacznik góra / dół.

 

Wizualizacja - koncepcja nr 1

Widok na plac zabaw.

  Wizualizacja - koncepcja nr 2

Widok na małpi gaj i plac zabaw.

 

Zaplanowana zieleń - dobór gatunkowy.

 

Do pobrania