Głosowanie na projekty WBO2015 zakończono

Ponad 140 tys. przez internet - tyle głosów oddano w internetowym głosowaniu na projekty WBO 2015. Trwa jeszcze wprowadzanie formularzy papierowych. Głosowanie trwało od 28 września do północy, 12 października. Głosujący wybierali wśród 545 projektów. Wyniki będą ogłoszone we wtorek 20 października o godz. 10.00.

Przejdź do strony głosowania: WBO 2015 - lista projektów

 Głosować na projekty zgłoszone w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (do dyspozycji 20 mln zł) mogą:

 • osoby pełnoletnie, będące mieszkańcami Wrocławia. Zameldowanie czy wpisanie na listę wyborców nie jest konieczne
 • studenci uczący się we Wrocławiu również mogą brać udział w głosowaniu

Jak głosować

 • głosujemy osobiście, poprzez aplikację elektroniczną lub wypełniając samodzielnie specjalny druk papierowy
 • głosowanie jest aktem jednorazowym na maksymalnie 3 projekty z trzech różnych progów kwotowych (mały, średni, duży). To oznacza, że można zagłosować na jeden projekt, albo na dwa (z dwóch różnych progów kwotowych), ale nie można głosować na dwa lub trzy z tego samego progu kwotowego. Aby projekt mógł być skierowany do realizacji musi zebrać przynajmniej 100 głosów
 • głosowanie trwa od godz. 8.00 dnia 28 września do 12 października do godz. 23.59

Głosowanie elektroniczne

podajemy:

 • imię, nazwisko
 • numer PESEL
 • wpisujemy maksymalnie trzy numery projektów z trzech różnych progów kwotowych
 •  zaznaczamy pole, że jest się mieszkańcem Wrocławia oraz wyraża się zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław danych osobowych wyłącznie w związku z głosowaniem
 • wpisujemy kod zabezpieczający z obrazka i przesyłamy swój głos
 • jeśli ktoś wprowadzi do aplikacji elektronicznej drugi raz ten sam numer PESEL, zostanie o tym poinformowany przez aplikację

w wersji papierowej

 • na kartach, które w czasie głosowania (od 28 września) można pobrać ze strony lub z wymienionych Centrów Obsługi Mieszkańca: al. M Kromera 44, pl. Nowy Targ 1-8, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, ul. G. Zapolskiej 4

Głosowanie w formie papierowej polega na wypełnieniu karty do głosowania:

 • podaniu swojego imienia i nazwiska
 • numeru PESEL
 • wpisaniu maksymalnie trzech numerów projektów z trzech różnych progów kwotowych
 • podpisania karty i wrzucenia jej do urny w jednym z wyżej wymienionych COM

Podpisując kartę, oświadczamy że jesteśmy mieszkańcem Wrocławia oraz wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław danych osobowych, wyłącznie w związku z głosowaniem.

W wypadku pozostawienia pustym jakiegokolwiek z pól służących do wpisania numeru projektu, prosimy o postawienie znaku „X” aby uniemożliwić ewentualne dopisanie numeru projektu. 

 • wypełniając kartę papierową robimy to jednym kolorem długopisu, w wypadku zaznaczenia mniejszej niż trzy liczby projektów, puste pola zakreślamy a kartę podpisujemy
 • urny na karty papierowe znajdują się w każdym z COMów i są dostępne w godzinach ich pracy
 • Urząd Miejski Wrocławia dopuszcza sytuacje kiedy inni mieszkańcy będą zbierali wypełnione karty papierowe i zbiorczo dostarczali je do COM

Ważne

 • dane osobowe, które znajdą się w urnach lub w systemie elektronicznym są w pełni bezpieczne, służą wyłącznie do celów WBO i po podliczeniu głosów zostaną komisyjne zniszczone
 • po zakończeniu głosowania, losowa grupa numerów PESEL zostanie sprawdzona w ogólnopolskiej bazie, pod kątem tego czy ktoś nie wprowadził numerów nieistniejących
 • po zakończeniu głosowania elektronicznego każdy będzie miał możliwość wypełnienia ankiety ewaluacyjnej dotyczącej WBO 

Wyniki i realizacja

 • wyniki głosowania planujemy podać 19 października, ale będzie to zależało od ilości kart papierowych
 • projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane w 2016/2017 roku
 • w trakcie głosowania nie będzie możliwości dowiedzieć się, ile głosów zdobył dany projekt, będziemy jedynie systematycznie, co kilka dni, podawać informacje dotyczące liczny osób, które wzięły udział w głosowaniu

Kontakt 

Numer informacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia  +48 71 7777777, e-mail: budzetobywatelski@um.wroc.pl lub Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia tel. +48 71 777 86 68.