Kąpielisko Harcerska

Kąpielisko Harcerska

Konsultacje społeczne koncepcji rewaloryzacji Kąpieliska na Oporowie.

Obiekt przy ul. Harcerskiej został zaprojektowany w 1927 r. przez Richarda Konwiarza. Było to założenie architektoniczne zrealizowane ze sporym rozmachem. Obejmowało budynek zaplecza, brodzik dla dzieci z plażą, basen pływacki o długości 100 m, basen do skoków do wody, boisko wielofunkcyjne, tor żużlowy o długości 120 m (wokół boiska), 3  trawiaste place sportowe, plażę i staw gondolowy. Mimo degradacji obiektu walory zabytkowe tego miejsca są nadal czytelne. W roku 2005 baseny zostały zamknięte na skutek złego stanu technicznego, czynny jest natomiast staw kąpielowy, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Terenem zarządza Młodzieżowe Centrum Sportu. Docelowo w miejscu obecnego Kąpieliska Harcerska ma powstać obiekt z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową dla całych rodzin.

Inicjatywa Rady Osiedla

Z inicjatywy Rady Osiedla Oporów w maju 2018 r. zrealizowano warsztaty pt. „Hydroporów – stare/nowe kąpielisko wobec zmian klimatu”. Więcej o nich tutaj. Wnioski z warsztatów, a także propozycje Rady Osiedla zostały wykorzystane na etapie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. Obecnie, wspólnie z mieszkańcami chcemy przedyskutować dwie propozycje zagospodarowania i użytkowania przestrzeni przy ul. Harcerskiej. W ramach proponowanych koncepcji będziemy zbierać opinie i rekomendacje w zakresie m.in.: 

  • małej architektury (toalety, przebieralnie, ławki, kosze na odpady, tablice informacyjne itp.);
  • elementów przyrodniczych (łąki kwietnie, naturalne górki, nowe nasadzenia itp.);
  • elementów rekreacyjnych (plac zabaw, wybieg dla psów, strefa grillowa itp.);
  • elementów sportowych (basen, siłownia, boisko do gier zespołowych, trasa biegowa  itp.).

Dostępne warianty koncepcji różnią się m.in. funkcjonalnością obszaru, zakresem zagospodarowania zieleni, kosztem realizacji inwestycji oraz możliwym udziałem inwestora prywatnego. 

Jak konsultujemy?

Plan konsultacji zakłada dwa spotkania w punkcie konsultacyjnym na terenie kąpieliska oraz jedno w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także specjalne warsztaty nakierowane na aktywizację dzieci i młodzieży, w szczególności harcerzy z osiedla. Poza spotkaniami w terenie, do 22 września, na stronie internetowej dostępny będzie formularz opinii. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów do zabrania głosu w sprawie Kąpieliska!

Sprawdź plan konsultacji  i bądź na spotkaniu lub wypowiedz się w formularzu! Twoja opinia będzie miała wpływ na to, jak to miejsce będzie funkcjonować w przyszłości. 

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy z Wrocławskim Forum Osiedlowym i Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Więcej aktualności