Jaka Piłsudskiego? [SPOTKANIE]

Mieszkasz przy ulicy Piłsudskiego 13–66 lub w najbliższej okolicy? A może prowadzisz tu działalność? To świetnie! Powiedz zatem: jak się tu czujesz? Czy czegoś ci brakuje?

W czwartek, 9 listopada 2017, o godzinie 17 w auli Szkoły Muzycznej przy ulicy Piłsudskiego 25 czekają na Ciebie przedstawiciele Urzędu Miejskiego, zespół studentów*, który przeprowadził badania tej ulicy od września bieżącego roku, a także dr Michał Dębek — badacz miejskich przestrzeni handlu i usług.

Podczas spotkania:
- wysłuchamy Twojego głosu na temat ulicy Piłsudskiego;
- przedstawimy ci do oceny konkretne wizje rozwiązań problemów tej ulicy.

* Zespół w składzie: Hanna Adamiczka (UE), Jolanta Banaś (UWr), Agata Baszak (UWr), Barbara Celebucka (UWr), Sara Dusza (UWr), Anna Kamzol (UWr), Agata Karbownik (PWr), Mikołaj Kontraktowicz (PWr), Barbara Leszczyńska (UE), Paulina Miodońska (UWr), Zofia Pawłowska (PWr), Maciej Pilny (PWr), Marta Rokosz (UWr), Oskar Szydłowski (UE).

Badania i koncepcje rozwiązań problemów ulicy były prowadzone we wrześniu i październiku 2017 r. w ramach innowacji społecznej „Z wirtualu do realu. Ulica handlowa — przestrzeń miejska współtworzona przez młodych”, testowanej przez Innowatora społecznego Gminę Wrocław, w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja”, organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014—2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ulica z potencjałem

Podczas spotkania, które odbyło się w czwartek, 21 września 2017 r. w Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, jego uczestnicy rozmawiali m.in. o potencjale ul. Piłsudskiego, głównych problemach i silnych stronach tego miejsca, a także zagrożeniach i możliwościach, jakie są z nim związane.