wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - Partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 02:20

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Jak przyznawać pracownie artystyczne? [RAPORT Z KONSULTACJI]

Zapoznaj się z raportem konsultacji, dotyczących funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych, przekazywanych w ramach miejskich konkursów przez gminę Wrocław.

Podczas konsultacji prosiliśmy osoby zainteresowane tematem pracowni artystycznych we Wrocławiu o opinie i wskazówki, dotyczące obowiązujących procedur przyznawania tych lokali w naszym mieście, a także o wstępne pomysły i rekomendacje w tym zakresie na przyszłość. Celem konsultacji było również uporządkowanie wiedzy, dotyczącej funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu, oraz porównanie, jak kwestię tę reguluje się w innych miastach w Polsce i za granicą. Szukaliśmy inspiracji, a także zastanawialiśmy się, czy potrzeby środowiska artystycznego mogą być zaspokajane w inny sposób (np. poprzez współpracę z Centrami Aktywności Lokalnej). Mieszkanki i mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie podczas trzech e-spotkań (w tym jednym skierowanym do środowisk twórczych) oraz za pomocą e-formularza opinii.

Konsultacje jako proces

Cały proces konsultacyjny został rozłożony na trzy etapy. Zakończone konsultacje są jego pierwszym etapem. Drugi etap planowany jest na przełom IV kwartału 2021 i I kwartału 2022 r. Jego rezultatem ma być stworzenie listy konkretnych rekomendacji do istniejących zapisów prawa miejscowego (uchwały). Planuje się je zrealizować m.in. w formie warsztatów i spacerów do obecnie działających pracowni. Szczegółowe rozwiązania zostaną uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej. Trzeci etap jest zaplanowany na I/II kwartał 2022 r. i jego celem będzie podsumowanie konsultacji. Zostaną wtedy zaprezentowane projekty nowej uchwały i nowego zarządzenia. Harmonogram, w stosunku do pierwotnych planów, uległ wydłużeniu – z uwagi na sytuację pandemiczną. Z tych samych powodów możliwe są w nim dalsze zmiany. 

O pracowniach tradycyjnie

W pierwszym etapie konsultacji czynny udział wzięło 92 uczestników i uczestniczek. W dyskusję zaangażowały się osoby, które już wcześniej były aktywne w działaniach kulturalnych i artystycznych. Co istotne, głosu nie zabrały osoby, które posiadają pracownie artystyczne, a jedynie te, które są zainteresowane taką formą wsparciaWśród zgłaszanych opinii najczęstsze były głosy za udostępnianiem większej przestrzeni dla artystów i zwiększeniem ich liczby. Ważne były również postulaty publikacji pełnej informacji, dotyczącej liczby udostępnianych przez gminę Wrocław pracowni artystycznych. Zgłoszone opinie odnosiły się zarówno do sposobów przyznawania pracowni i ich użytkowania, a także do tego, w jaki sposób należy „weryfikować”, czy dana przestrzeń jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Postulowano również zróżnicowanie pracowni w taki sposób, aby ich lokalizacja i wyposażenie uwzględniały potrzeby reprezentantów różnych, czasem bardzo odmiennych dziedzin sztuki, a także charakter ich otoczenia.

Pracownie inaczej

Istotnym wątkiem, który pojawił się podczas debaty z przedstawicielami samorządów osiedlowych oraz Centrów Aktywności Lokalnej, była kwestia współpracy pomiędzy tymi instytucjami oraz twórcami. Wątek ten wykracza poza zakres konsultacji, ale wart jest uwagi podczas dalszych pracPracownie indywidualnej pracy twórczej nie spełniają bowiem wszystkich potrzeb artystów. Uczestnicy konsultacji często wskazywali na konieczność wypracowania nowego modelu pracowni: otwartej, interdyscyplinarnej, opartej na współpracy z lokalnym środowiskiem. To zaś otwiera na możliwość współpracy z podmiotami działającymi lokalnie.

 

Zapoznaj się z raportem (poniżej), który zawiera opis przebiegu konsultacji, zgłoszone opinie i odpowiedzi Urzędu Miejskiego oraz jednostek miejskich. 

raport z konsultacji infografika

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl