wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 16:00

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Wrocław Rozmawia
 3. Konsultacje społeczne
 4. Zakończone konsultacje
 5. 2022
 6. Jak odnowić teren rekreacji na podwórku przy Bałuckiego?
 7. Jak odnowić teren rekreacji na podwórku przy Bałuckiego? [Raport z konsultacji]
Rysunek przedstawia wróbla siedzącego na obręczy kosza używanego do gry w piłkę koszykową, żółte tło, grafika ilustracyjna. Rys. Katarzyna Domżalska
Rysunek przedstawia wróbla siedzącego na obręczy kosza używanego do gry w piłkę koszykową, żółte tło, grafika ilustracyjna.

Zapoznaj się z raportem konsultacji społecznych dotyczącym urządzenia terenu rekreacyjnego na podwórku pomiędzy ulicami: Bałuckiego, Piłsudskiego, Świdnickiej i pl. Kościuszki.

O konsultacjach

Konsultacje miały na celu zebranie opinii mieszkańców i mieszkanek na temat sposobu urządzenia terenu rekreacyjnego na podwórku pomiędzy ulicami: Bałuckiego, Piłsudskiego, Świdnickiej i placem Kościuszki. Ich uczestnicy i uczestniczki mogli wyrazić swoje zdanie podczas dwóch spotkań, za pomocą e-formularza opinii oraz poprzez e-mail. W ramach konsultacji odbyło się także spotkanie warsztatowe z młodymi. 

Podsumowanie

Najważniejsze kwestie, które podniesiono, to: 

 1. Podział funkcjonalny przestrzeni: podział na strefy zabaw dla dzieci w różnym wieku i strefy relaksu z ławkami. ZZK wyjaśniło, że stworzenie placu zabaw dla dzieci w różnym wieku jest jednym z elementów zagospodarowania. Wydzielona zostanie także przestrzeń dla osób starszych: ławki i miejsce relaksu. Szczegółowe usytuowanie poszczególnych elementów omawiane będzie w późniejszym terminie.
 2. Rozmieszczenie urządzeń zabawowych będzie zależne od możliwości usytuowania stref bezpiecznych, których wymagają. Dla poprawy bezpieczeństwa konieczne jest także oświetlenie podwórka.
 3. Podwórkowa zieleń: ważne zachowanie istniejącej oraz nowe nasadzenia zielenią wysoką i niską; pielęgnacja zieleni podwórkowej. ZZK zapewniło, że nie są planowane żadne wycinki. Zieleń to ważny element zagospodarowania, podwórko ma duży potencjał, jeśli chodzi o wykorzystanie istniejących drzew i krzewów; zostanie ona zachowana i uzupełniona o nowe nasadzenia – krzewy i rośliny okrywowe.
 4. Kwestia instalacji “elementu wodnego”. Aktualnie trwają rozmowy ZZK z BWA na temat wyłączenia fragmentu podwórka na rzecz realizacji "projektu wodnego" przez BWA.

Wszystkie opinie omówione w tym raporcie zostały przekazane projektantowi. Na ich podstawie, po wnikliwej analizie, zostanie przygotowany projekt, który wprost odniesie się do opinii – pokazane zostanie ich uwzględnienie, uwzględnienie częściowe lub nieuwzględnienie. 

Partnerzy lokalni

Partnerem lokalnym konsultacji była Rada Osiedla Przedmieście Świdnickie, której przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu na podwórku. Rada także przekazywała mieszkańcom i mieszkankom informacje o konsultacjach. 

Partnerem było również Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, które przygotowało i przeprowadziło warsztaty konsultacyjne z młodymi mieszkańcami i mieszkankami na konsultowanym podwórku. 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl