Gdzie stacje ładowania we Wrocławiu?

Zakończyliśmy konsultacje planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zapoznajcie się z raportem.

Raport i co dalej? - zapoznaj się z dokumentem

Do projektu planu budowania stacji ładowania zostaną wprowadzone opinie, które podlegają uwzględnieniu. Następnie plan będzie uzgadniany z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (na terenie Wrocławia jest to Tauron Dystrybucja). Po uzgodnieniu, projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia w drodze uchwały Radnym Rady Miejskiej Wrocławia. Po uchwaleniu, plan zostanie przekazany do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który wyznaczy Operatora do wybudowania brakującej liczby stacji na terenie Wrocławia. Niezależnie operatorzy prywatni mogą budować stacje ładowania pojazdów elektrycznych w nowych lokalizacjach.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom
za udział w konsultacjach. Wasz głos jest ważny!

 

Dlaczego konsultowaliśmy?

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych narzuciła na jednostki samorządu terytorialnego liczne obowiązki. Jednym z nich jest zapewnienie, by na terenie Wrocławia znajdowało się minimum 210 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach.

Stan obecny i plany

Obecnie mamy 137 takich punktów rozmieszczonych w 43 lokalizacjach, w tym 44 punkty o dużej mocy – większej niż 22 kW oraz 93 punkty o normalnej mocy. W znacznej części stacje stanowią własność operatorów prywatnych, którzy udostępniają je zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. Zasady korzystania umieszczone są na każdym urządzeniu. Dodatkowo w budowie jest 12 punktów ładowania. Oznacza to, że zgodnie z ustawą, zainstalowanych powinno zostać jeszcze przynajmniej 61 punktów.

O czym rozmawialiśmy

Różnicowanie mobilności i zielone, ekologiczne przemieszczanie się po mieście to ważny temat i wyzwanie dla Wrocławia. Chcemy aby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak zostanie rozbudowana infrastruktura ładowania dostosowana do nisko- i zeroemisyjnych pojazdów.

NAZWA I PRZEDMIOT KONSULTACJI

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze miasta Wrocław

TERMIN KONSULTACJI

06.04- 20.05.2021

PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI

Art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 t.j.)

ZAKRES KONSULTACJI

Lokalizacje planowanych do wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

STAN AKTUALNY ZAKRESU KONSULTACJI

Projekt dokumentu zawiera propozycję lokalizacji stacji ładowania.

CEL KONSULTACJI

Włączenie mieszkańców miasta we współdecydowanie o lokalizacjach, w jakich mają powstać stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

EFEKT KONSULTACJI

Raport, poprawiony wykaz lokalizacji stacji ładowania.

ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, przedsiębiorcy, użytkownicy przestrzeni publicznej, rady osiedli

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

E-FORMULARZ OPINII | 06.04- 20.05.2021 | Dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i w artykule o konsultacjach.

DODATKOWA INFORMACJA

Biuletyn Informacji Publicznej UM Wrocławia 

Wykaz planowanych stacji ładowania na obszarze Wrocławia

L. Poj.

Lokalizacja

działka

planowana liczba punków

moc

1

ul. Mazowiecka przy Urzędzie Marszałkowskim

Południe AM-2, dz. 8/5

2

2x22 kW

2

ul. Ostrowskiego
US Wrocław-Fabryczna

Grabiszyn AM-21, dz. 8/45

2

2x22 kW

3

ul. Łączności

Południe AM-33, dz. 26

2

2x22 kW

4

ul. Trzebnicka

Kleczków AM-3, dz. 1/4

2

2x22 kW

5

ul. Weigla

Gaj AM-6, dz. 7/15

2

2x22 kW

6

Politechnika Wrocławska
ul. Wyspiańskiego

Pl. Grunwaldzki AM-34,
dz. 3/2

2

2x22 kW

7

plac Kościuszki

Stare Miasto AM-33, dz. 56

2

2x22 kW

8

 ul. Jedności Narodowej, rejon Grafit - skrzyżowanie

pl. Słowiański

Pl. Grunwaldzki AM-12,
dz. 26

2

2x22 kW

9

ul. Estońska

Muchobór Mały AM-15
dz. 15, 14/3

2

2x22 kW

10

parking na Rondzie Lotników Polskich

Psie Pole AM-22, dz. 1/20

2

2x22 kW

11

ul. Zemska

Nowy Dwór AM-2, dz. 14/70

2

2x22 kW

12

parking Park&Ride Trzmielowicka/Rubczaka
(budowa w 2023 r.)

Leśnica AM-15, dz. 41/5

2

2x22 kW

13

ul. Balonowa

Gądów Mały AM-3, dz. 5/47

2

2x22 kW

14

ul. Dubois, miejsce prostopadłe w rejonie ul. Kurkowej 14

Pl. Grunwaldzki AM-24, dz. 7

2

2x22 kW

15

pl. Solidarności,
w sąsiedztwie ul. Rybackiej

Stare Miasto AM-6, dz. 40

4

4x22 kW

16

parking przy
ul. Hoene-Wrońskiego

Plac Grunwaldzki AM-34,
dz. 14

2

2x22 kW

17

ZSP przy Asfaltowej

Wojszyce AM-8, dz. 1/69

4

4x22 kW

18

Planty Racławickie Archicom

Krzyki AM-1, dz. 24

2

2x22 kW

19

Biskupin - Olszewskiego/Rodakowskiego

Biskupin AM-4, dz. 101/2

2

2x22 kW

20

Bacciarellego 71

Bartoszowice AM-3, dz. 1

2

2x22 kW

21

ul. Wieczysta (przy SP nr 17)

Gaj AM-1, dz. 5/99

2

2x22 kW

22

ul. Wielka (przy Uniwersytecie Ekonomicznym)

Południe AM-25, dz. 14

2

2x22 kW

23

Lotnisko Wrocław Strachowice

Strachowice AM-6, dz. 6

2

2x22 kW

24

parking Park&Ride od strony ul. Królewieckiej

Pilczyce AM-13, dz. 7/8, 7/14, 7/12

4

4x22 kW

25

ul. Barskich
osiedle Nowe Żerniki

Żerniki AM-10, dz. 62/23

2

2x22 kW

26

ul. Krakowska

Południe AM-20, dz. 6/1

2

2x22 kW

27

parking Park&Ride przy pętli tramwajowej Oporów
ul. Grabiszyńska

Grabiszyn AM-33, dz. 1/6

2

2x22 kW

28

parking Park&Ride przy pętli autobusowej Kamieńskiego
ul. Torowa

Poświętne AM-12, dz. 5/5

2

2x22 kW

   

razem:

62

 
 

Do pobrania