GDS ds. zwierząt w mieście [Zaproszenie na spotkanie 22.01.2018]

Wśród tematów m.in Karta Wrocławskiego Społecznego Opiekuna Zwierząt - prezentacja koncepcji.

Serdecznie zapraszamy na szesnaste spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście
Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście.

Termin: poniedziałek, 22 stycznia 2018, w godz. 13:00 - 15:00  
Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących życia, funkcjonowania i kondycji zwierząt w środowisku dużego miasta.
Obecność zwierząt w społeczeństwie miejskim to kwestia zarówno zwierząt wolno żyjących, hodowanych i zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz dzikich. Jedne z nich umilają naszą codzienność, są wsparciem w naszym życiu inne bywają zagrożeniem. Zachowanie odpowiednich zasad współistnienia, bezpieczeństwa, pielęgnacji, zdrowia itp. to warunek konieczny, aby obecność zwierząt w mieście była odbierana jako pożyteczna i cenna. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy miłośnikami i profesjonalistami zajmującymi się światem zwierząt oraz odpowiednimi służbami, organizacjami i mieszkańcami miasta.

Główne tematy spotkania:
·    Karta Wrocławskiego Społecznego Opiekuna Zwierząt - prezentacja koncepcji
·     Udział zwierząt we wspomaganiu leczenia cukrzycy i epilepsji
·    WBO projekt 260 - budki dla kotów (konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych - prezentacja założeń konkursu i konsultacje)

UWAGA: osoby pragnące podpisać porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, a tym samym włączyć się do rejestru społecznych opiekunów zwierząt, proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl


Serdecznie zapraszamy:

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu