GDS ds. miejskiej polityki społecznej [Zaproszenie na spotkanie 20.10.2017]

Rozmawiamy o kierunkach rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji.

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie
Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej polityki Społecznej

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu.

Termin: piątek, 20 października 2017, w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce: DFOP (Dolnośląska federacja Organizacji Pozarządowych), ul. H. Kołłątaja 31/1,

Idea, cel spotkań:
Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji.

Temat spotkania (zgodnie z ustaleniami na poprzednich spotkaniach):

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - partner, realizator, twórca licznych działań i projektów we Wrocławiu. Postrzeganie instytucji dzisiaj i oczekiwania w przyszłości.

Jednocześnie informujemy, że notatki z poprzednich spotkań GDS są dostępne na stronie internetowej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/gds-ds-miejskiej-polityki-spolecznej

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego