Zobacz zgłoszone projekty. Sprawdź stan ich realizacji

W tym miejscu prezentujemy propozycje inwestycji zgłoszonych do Funduszu przez wrocławskie osiedla oraz stan ich aktualnej weryfikacji.

Fundusz Osiedlowy  ogłoszony został 9 września 2019 roku przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jest to narzędzie umożliwiające mieszkańcom osiedli realizację lokalnych inwestycji poprzez własną Radę Osiedla.

Stanowi finansowe wsparcie dla planów inwestycyjnych wrocławskich osiedli i w założeniach obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów czy Programu Inicjatyw Lokalnych staje się jednym z elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia.

Nabór wniosków trwał do 24 stycznia 2020. Z końcem maja zakończyliśmy ocenę projektów (analiza formalna, rzeczowa, kosztowa), która została wykonana przez właściwe jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

1 czerwca podaliśmy wstępne wyniki naboru, wraz z ich weryfikacją. Dane z drugiego etapu weryfikacji opublikowaliśmy 31 sierpnia. Obejmują one wyniki naboru na 20 osiedlach. Wnioski inwestycyjne 28 osiedli pozostają w toku konsultacji z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli i będą sukcesywnie publikowane.

Sprawdzicie je, wybierając interesujące was osiedle i konkretny projekt.

Wybierz osiedle: