Projekty

Sprawdźcie propozycje inwestycji zgłoszone do Funduszu przez wrocławskie osiedla.

Fundusz Osiedlowy  ogłoszony został 9 września przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Jest to narzędzie umożliwiające mieszkańcom osiedli realizację lokalnych inwestycji poprzez własną Radę Osiedla. Stanowi finansowe wsparcie dla planów inwestycyjnych wrocławskich osiedli i w założeniach obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, Mikrograntów czy Funduszu Inicjatyw Lokalnych staje się jednym z kluczowych narzędzi partycypacyjnego budżetu Wrocławia. Nabór wniosków trwał do 16 grudnia 2019. Teraz czas na ocenę projektów (analiza formalna, rzeczowa, kosztowa), która zostanie wykonana przez właściwe jednostki Urzędu Miejskiego Wrocławia przy udziale przewodniczących zarządów osiedli. W kwietniu 2020 podamy najpierw wstępne, a  potem ostateczne wyniki.

Wybierz osiedle: