Fundusz Osiedlowy

Projekty z osiedla: Maślice

Wyszukiwarka projektów

 • Ranga projektu 1

  Zastawki i progi na rzece Ługowina

  Wykonanie zastawek i progów na rzece Ługowina priorytetem jest odtworzenie (remont) wcześniej funkcjonujących zastawek które obecnie znajdują się w katastrofalnym stanie. Projekt wpisuje się w program małej retencji. Ponadto realizacja progów spiętrzających wodę ma za zadanie dotlenienie wody i wyeliminowanie...

  Wniosek zweryfikowany negatywnie Inne Maślice
 • Ranga projektu 2

  Wiata na przystanku autobusowym

  Postawienie wiaty przystankowej na istniejącym przystanku MPK o nazwie "Warmińska" na ul. Królewieckiej w kierunku Pracz Odrzańskich.

  Wniosek przyjęty do realizacji Komunikacja zbiorowa Maślice
 • Ranga projektu 3

  Bezpieczne przejścia dla pieszych

  Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez wykonanie wyniesienia podłoża, dodatkowe oznakowanie oraz doświetlenie przejść. Bezpieczne przejścia mają być wykonane w miejscach Maślicka-Północna, Maślicka-Kozia, Maślicka-Suwalska.

  Wniosek przyjęty do realizacji Piesze/Rowerowe Maślice
 • Ranga projektu 4

  Wyrównanie ulicy Stodolnej

  Wyrównanie ulicy Stodolnej z uwagi, że jest to ważny łącznik między szkołami na ulicach Suwalskiej i Lubelskiej, przedszkolem oraz pętlą autobusową.

  Projekt w rezerwie Drogowe Maślice
 • Ranga projektu 5

  Wykonanie oświetlenia części ulic Rolnej, Północnej, Brodnickiej i Potokowej

  Wyposażenie części nieoświetlonych dotychczas ulic Rolnej, Północnej, Brodnickiej i Potokowej w oświetlenie uliczne. Przedmiotowe oświetlenie poprawi bezpieczeństwo i widoczność na tych ulicach.

  Projekt w rezerwie Inne Maślice
 • Ranga projektu 6

  Oświetlenie ścieżki pieszej między ulicą Suwalską i Stodolną

  Wykonanie oświetlenia utwardzonej ścieżki pieszej między Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Suwalskiej a ulicą Stodolną prowadzącą do przystanku autobusowego. Wykonanie oświetlenia poprawi bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i osób starszych oraz zwiększy komfort przemieszczania się między placówkami...

  Projekt w rezerwie Inne Maślice
 • Ranga projektu 7

  Wykonanie progu zwalniającego na ulicy Augustowskiej oraz wykonanie linii ciągłej zakazującej parkowanie

  W celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności na części ulicy Augustowskiej wykonanie progu zwalniającego oraz oznakowanie poziome w postaci linii ciągłej wzdłuż drogi eliminujące parkowanie aut które ograniczają widoczność na tym odcinku drogi.

  Projekt w rezerwie Drogowe Maślice
 • Ranga projektu 8

  Oświetlenie pieszo-rowerowej drogi gruntowej łączącej ulicę Królewiecką i Warciańską

  Wykonanie oświetlenia gruntowej drogi pieszo rowerowej łączącej ulicę Królewiecką i Warciańską. Oświetlenie tej drogi poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się mieszkańców osiedla.

  Projekt w rezerwie Inne Maślice
 • Brak projektów spełniających wybrane kryteria.