wroclaw.pl strona główna Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia - strona główna

Infolinia 71 777 7777

8°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: brak pomiaru

brak danych z GIOŚ

wroclaw.pl strona główna
  1. wroclaw.pl
  2. Wrocław Rozmawia
  3. Ekonomia społeczna – zmiany w prawie od października. Nie wszystkie po myśli NGO-sów
Od października 2022 status przedsiębiorstwa społecznego nadawał będzie wojewoda. Na zdjęciu Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Fot. Jaroslaw Ciurus - praca własna, CC BY-SA 4.0, Wikipedia
Od października 2022 status przedsiębiorstwa społecznego nadawał będzie wojewoda. Na zdjęciu Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Pod koniec października wejdzie w życie ustawa o ekonomii społecznej. Dokument opublikowany został w Dzienniku Ustaw 29 sierpnia 2022. Po dwóch miesiącach od publikacji, ustawa będzie obowiązywać. Co zmieni się w praktyce? W czerwcu tego roku swoje rekomendacje do – wówczas jeszcze projektu – ustawy, przedstawiła Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP). Zestawiliśmy je z zapisami przyjętego dokumentu.

Definicja ekonomii społecznej węższa niż oczekiwały NGO-sy

W ocenie OFOP, ustawowa definicja ekonomii społecznej zawęża jej rozumienie do intencjonalnej działalności pro publico bono, „na rzecz społeczności lokalnej”.

- Prawnie nie pozostawia to wątpliwości, co do wykluczenia z pojęcia ekonomii społecznej, działalności takich podmiotów jak na przykład spółdzielnie socjalne, jeśli (aktualnie zgodnie z prawem) ograniczą się do działań nakierowanych wyłącznie na swoich pracowników i spółdzielców – czytamy w komunikacie OFOP.

działalność podmiotów ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczenia usług społecznych, realizowaną w formie działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego i innej działalności o charakterze odpłatnym
obowiązująca od października 2022 definicja ekonomii społecznej

Kto będzie w świetle Ustawy podmiotem ekonomii społecznej?

Od października za podmiot ekonomii społecznej uznawane będą:

  • spółdzielnie socjalne,
  • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
  • centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej,
  • spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych oraz spółdzielnie produkcji rolnej,
  • organizacje pozarządowe, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
  • podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OFOP proponował uwzględnienie w katalogu rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ten postulat został przez ustawodawcę uwzględniony.

Status przedsiębiorstwa społecznego w rękach wojewody

Podmioty ekonomii społecznej będą mogły starać się o status przedsiębiorstwa społecznego. Wnioski w tej sprawie rozpatrywał będzie wojewoda. To zmiana systemowa, ponieważ do tej pory zajmowały się tym samorządy wojewódzkie. Zmiana wzbudziła pewne kontrowersje, ponieważ - jak wskazuje OFOP - dziś wojewoda nie ma nic wspólnego z ekonomią społeczną.  

Przedsiębiorstwa społeczne będą musiały zatrudniać minimum trzy osoby

Każdą na umowę o pracę lub umowę o pracę spółdzielczą, w wymiarze co najmniej ½ etatu. Minimum 30 proc. ogółu zatrudnionych będą musiały stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Katalog osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, reguluje Ustawa. Jak zauważają przedstawiciele OFOP – zabrakło w nim niestety osób bezdomnych, uzależnionych oraz cudzoziemców starających się o legalizację pobytu.

Z treścią Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej możecie zapoznać się na stronie Dziennika Ustaw.

Stanowisko OFOP znajdziecie tutaj

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl