Przy Dworcu Wrocław Główny powstanie nowa droga rowerowa

Joanna Leja

W okolicach Dworca Wrocław Główny i dworca autobusowego powstaną nowe drogi rowerowe – jednokierunkowe w ciągu ul. Suchej – od Joannitów do Dyrekcyjnej. Wrocławskie Inwestycje podpisały umowę z wykonawcą. Projekt powstał w ramach WBO 2018.

W ramach inwestycji zostanie wyznaczona jednokierunkowa droga rowerowa po północnej stronie ul. Suchej, z wykorzystaniem istniejącego chodnika i połączeniem jej z gotowymi pasami rowerowymi na jezdni w rejonie ulic Dyrekcyjnej i Joannitów. Druga część obejmuje jednokierunkową drogę rowerową, która powstanie po stronie południowej ul. Suchej, także z wykorzystaniem chodnika i połączeniem jej z sąsiednimi pasami.

– Odcinek, który powstanie w ciągu ulicy Suchej – od Joannitów do Dyrekcyjnej, bardzo ułatwi komfort poruszania się rowerzystów w okolicach dworca. Inwestycja połączy tę część miasta z istniejącymi już drogami rowerowymi przy ulicy Hubskiej, którą już niebawem też będziemy rozbudowywać. Rowerzyści po Suchej pojadą już jesienią tego roku – mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Ulica Sucha już niedługo będzie ulicą przyjazną dla rowerzystów, fot. J. Leja

Szeroki zakres prac

Nie tylko rowerzyści skorzystają na tej inwestycji, planowany jest też remont chodników w rejonie wyznaczonych dróg rowerowych oraz nawierzchni zjazdów, regulacja lub obniżenie krawężników kamiennych, przestawienie wpustu deszczowego, zagospodarowanie zieleni, wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego, oznakowanie poziome i pionowe, tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca naprawi także chodniki w rejonie ścieżek, zajmie się też m.in. remontem sieci wodociągowej.

Przetarg wygrała firma ROTOMAT sp. z o.o. Projekt realizowany w ramach WBO – Rowerowy Wrocław 2018 (projekt nr 4). Wykonawca ma 4 miesiące na realizację tego zadania.

Część drogi rowerowej powstanie z wykorzystaniem istniejącego chodnika i połączeniem jej z gotowymi pasami rowerowymi na jezdni, fot. J. Leja

Obecnie w okolicach dworca prowadzone są również inne prace, które ułatwią poruszanie się w tym rejonie na rowerze. Wzdłuż ulicy Małachowskiego, od ul. Dworcowej do ul. Pułaskiego powstaje droga rowerowa i chodnik. Prace związane z tą inwestycją dobiegają końca.