Przy dworcu Wrocław Główny powstanie nowa droga rowerowa

Wrocławskie Inwestycje

W okolicach dworca Wrocław Główny i dworca autobusowego powstaną nowe drogi rowerowe - jednokierunkowe w ciągu ulicy Suchej od Joannitów do Dyrekcyjnej. Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na realizację projektu, który powstał w ramach WBO 2018. Wrocławskie Inwestycje wybrały wykonawcę.

W ramach inwestycji zostanie wyznaczona jednokierunkowa droga rowerowa po północnej stronie ul. Suchej z wykorzystaniem istniejącego chodnika i połączeniem jej z gotowymi pasami rowerowymi na jezdni w rejonie ulic Dyrekcyjnej i Joannitów. Druga część obejmuje jednokierunkową drogę rowerową, która powstanie po stronie południowej ul. Suchej, także z wykorzystaniem chodnika i połączeniem jej z sąsiednimi pasami.

– Odcinek, który powstanie w ciągu ulicy Suchej od Joannitów do Dyrekcyjnej, bardzo ułatwi komfort poruszania się rowerzystów w okolicach dworca. Inwestycja połączy tę część miasta z istniejącymi już drogami rowerowymi przy ulicy Hubskiej, którą już niebawem też będziemy rozbudowywać. Rowerzyści po Suchej pojadą już jesienią tego roku – mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

Szeroki zakres prac

Nie tylko rowerzyści skorzystają na tej inwestycji, planowany jest też remont chodników w rejonie wyznaczonych dróg rowerowych oraz nawierzchni zjazdów, regulacja lub obniżenie krawężników kamiennych, przestawienie wpustu deszczowego, zagospodarowanie zieleni, wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego, oznakowanie poziome i pionowe, tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca naprawi także chodniki w rejonie ścieżek, zajmie się też m.in. remontem sieci wodociągowej.

Przetarg wygrała firma ROTOMAT sp. z o.o. Projekt realizowany w ramach WBO - Rowerowy Wrocław 2018 (projekt nr 4).