Dopisz swoją organizację do guidebooka dla inwestorów

rys. Krystyna Kardacz

W Polsce brakuje dobrej oferty NGOs dla biznesu, który chce angażować się społecznie – wynika z raportu „Filantropia korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej”. Zaradzić ma temu najnowsza publikacja Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW). W guidebooku zebrane zostaną oferty organizacji pozarządowych kierowane do świata biznesu. Sprawdź, jak dopisać swój NGS.

Powstająca we Wrocławiu publikacja ma ułatwić inwestorom zaangażowanie w pożyteczne, prospołeczne projekty. Działania prospołeczne (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to dla części przedsiębiorstw i znanych marek chleb powszedni, a wręcz element korporacyjnej kultury.

Okazuje się jednak, że z ich perspektywy wcale nie jest tak łatwo znaleźć w Polsce partnera społecznego.  

 Przewodnik planujemy wydać w formacie pdf, ze względu na łatwość cyklicznej aktualizacji dokumentu. Interesuje nas oferta szeroko rozumianego trzeciego sektora. Zapraszamy do projektu NGOs, stowarzyszenia, organizacje, fundacje oraz Centra Aktywności Lokalnej mówi Weronika Mystek z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Jak wziąć udział w projekcie? Prześlij opis swojej organizacji! 

Krótki opis w języku angielskim powinien zawierać ofertę organizacji dla biznesu wraz z danymi kontaktowymi oraz logotypem. 

Guidebook dla inwestorów - plakat zachęcający organizacje pozarządowe do przesyłania zgłoszeń

Jakie informacje powinno zawierać idealne zgłoszenie?

  • bardzo zwięzły opis organizacji: kto? co? jak? dlaczego?
  • opis konkretnego projektu do którego poszukiwany jest partner: o co chodzi w projekcie? do kogo jest skierowany? jego główny cel?

LUB

  • opis profilu działalności: gdzie jest punkt styku między organizacją a biznesem?
  • wypunktowane zasoby organizacji: know-how, kontakt z mediami, ambasadorzy,
  • oczekiwania wobec biznesu wyrażone wprost.

Jakich działań prospołecznych podejmuje się biznes we Wrocławiu?

Modeli działania jest co najmniej kilka. Niektórzy  tak jak producent farb i lakierów PPG  starają się być dobrym sąsiadem. Firma odnowiła np. świetlicę i kilka innych pomieszczeń w pobliskiej szkole. Inni jak firma doradcza EY Polska, której pracownicy udzielają dzieciom korepetycji angażują się w pomoc mniej materialną, ale również potrzebną.

Coraz częściej pojawiają się także inicjatywy o szerszym zasięgu, w które włączają się firmy z różnych branż. Jedną z najnowszych akcji tego typu jest #FloraDlaSeniora. W ramach projektu zazielenić ma się przestrzeń wokół DPS przy ul. Karmelkowej 25. W nowo urządzonym ogrodzie pensjonariusze (w większości przewlekle chorzy seniorzy) będą mogli odetchnąć na świeżym powietrzu. W projekcie bierze już udział 14 firm.

Przewodnik nie tylko dla dużych korporacji

– Jako Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej realizujemy projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji. Jesteśmy przekonani, iż aktualizowany co roku dokument znacznie ułatwi mniejszym i średnim wrocławskim przedsiębiorcom nawiązanie współpracy z trzecim sektorem, a korporacjom pozwoli powiększyć portfolio działań związanych z CSR dodaje Weronika Mystek.