Dofinansowanie dla podmiotów ekonomii społecznej. Działamy wESpół!

Podmioty ekonomii społecznej z Wrocławia i Dolnego Śląska mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 15 tys. złotych. W programie „wESpół - wspieramy ekonomię społeczną” finansowanym przez firmę UBS, do przekazania jest 10 grantów po 15 tys. złotych każdy. Nabór wniosków trwa do 17 maja 2020.

Do udziału w programie zaproszone są wszystkie podmioty ekonomii społecznej, zarejestrowane na obszarze województwa dolnośląskiego, które prowadzą działalność odpłatną lub gospodarczą i zatrudniają min. 1 osobę na umowę o pracę.

- Zależało nam na tym, żeby środki trafiły do organizacji, które do tej pory nie otrzymywały wsparcia, np. w ramach tarczy antykryzysowej, a które bardzo potrzebują pomocy w tych trudnych czasach. W takiej potrzebie są szczególnie podmioty ekonomii społecznej – mówi Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), które jest operatorem projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach udzielonego wsparcia należy zrealizować przedsięwzięcie które z jednej strony pomoże organizacji przetrwać okres epidemii lub ułatwi działanie po niej, a z drugiej strony będzie działaniem na rzecz jednaj z grup potrzebujących aktualnie pomocy.

Jak aplikować?

Wnioski wysłać należy do 17 maja na adres wESpol@rcwip.pl . Ich formularze, a także regulamin projektu można pobrać na stronach rcwip.pl oraz kupujespolecznie.pl.

Finansowanie programu zapewniła firma UBS, która w ramach prowadzonych działań CSR wspiera już we Wrocławiu m.in. akcje fundowania sprzętu dla szpitali, pomaga w e-edukacji młodzieży i wspomaga #kulinarnepogotowie, czyli posiłki dla seniorów zamawiane w Starej Piekarni – społecznym miejscu pracy, prowadzonym przez Fundację Znacznie Więcej.

Projekt wdrażany jest przez RCWIP i Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.