Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Psie Pole-Zawidawie

fot. Fundacja Opieka i Troska

Na północno-wschodnim krańcu Wrocławia powstała nowa, przyjazna dla mieszkańców przestrzeń - Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie.

Psie Pole na START! - z takim hasłem i przesłaniem rozpoczyna swoją działalność Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie. Jest to nowy, długo wyczekiwany, punkt na mapie Wrocławia – miejsce sąsiedzkiej aktywności i integracji – finansowane ze środków Gminy Wrocław.

Inicjatorem i operatorem CALu jest Fundacja Opieka i Troska, od przeszło 18 lat działająca w dzielnicy Psie Pole-Zawidawie przy ulicy Kiełczowskiej 43 bud. 6. – na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych.

Siedziba CAL Psie Pole-Zawidawie, fot. Fundacja Opieka i Troska

Nie jest to jednak jedyna przestrzeń, w której realizowane będą działania CALu. Do udziału w spotkaniach, warsztatach, wykładach i innych propozycjach Centrum zaprasza także przedsiębiorstwo społeczne - Fundacja Znacznie Więcej - partner inicjatywy - znana między innymi z prowadzenia kawiarni i pracowni artystycznej Stara Piekarnia z siedzibą przy ulicy Bolesława Krzywoustego 310a.

Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie - inkluzywność, otwartość, różnorodność

Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie to projekt aktywizacyjno-edukacyjny skierowany do wszystkich mieszkańców wrocławskiego osiedla Psie Pole-Zawidawie.

fot. Fundacja Opieka i Troska

- Zależy nam na prowadzeniu i rozwijaniu miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli realizować swoje inicjatywy, a także współtworzyć szereg działań, projektów i programów o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym, artystycznym czy informacyjnym. Liczymy na to, że wraz z mieszkańcami Psiego Pola-Zawidawia uda nam się wzbogacić i uatrakcyjnić dotychczasową ofertę spędzania czasu wolnego w najbliższym sąsiedztwie – informuje Anna Kraucz-Miękus, dyrektorka Fundacji Opieka i Troska.

- Inaugurując działanie CALu w sposób szczególny chcemy pochylić się nad kwestią zaangażowania i partycypacji społecznej mieszkańców Psiego Pola-Zawidawia. Zależy nam na włączaniu społeczności lokalnej w realizację wspólnych inicjatyw, poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi tej części miasta, a w konsekwencji dostrzeganiu w nim swojej „małej ojczyzny”. Podobnie jak w przypadku innych, funkcjonujących we Wrocławiu CALów, chcemy żeby nasze Centrum było silnym spoiwem wspierającym procesy społeczne ukierunkowane na kreowanie pozytywnych zmian – podkreśla Dorota Wojtanowicz, dyrektorka Fundacji Znacznie Więcej.

fot. Fundacja Opieka i Troska

- Za nami trudny rok 2020, przed nami wiele interesujących wyzwań roku 2021. Liczymy na to, że funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Psiego Pola-Zawidawia przyczyni się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w tej części Wrocławia, a także pogłębienia więzi społecznych wśród przedstawicieli różnych grup społecznych i pokoleń. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji zarówno w skali mikro (relacje sąsiedzkie), jak i makro – poprzez inicjowanie szeroko rozumianych partnerstw instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie osiedla – dodaje Ilona Zakowicz, managerka Centrum aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie.

Centrum Aktywności Lokalnej działa w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Jak można się z nimi skontaktować?

Centrum Aktywności Lokalnej Psie Pole-Zawidawie

Organizacja prowadząca - Fundacja Opieka i Troska
Organizacja wspierająca - Fundacja Znacznie Więcej “Stara Piekarnia”
Adres: ul. Kiełczowska 43 bud. 6, 51-315 Wrocław  (Lotnicze Zakłady Naukowe)

Telefon: 71 794 78 91 / 793 868 528
Email: cal@opiekaitroska.pl 

www: opiekaitroska.pl

Facebook: @fundacjaopiekaitroska/ cal@opiekaitroska.pl
https://www.facebook.com/fundacjaopiekaitroska

Zobacz również: mapa Centrów Aktywności Lokalnej