Aktywnie przy CHOPINA

Aktywnie przy CHOPINA

Chcesz spędzać czas aktywnie i twórczo na Zaciszu, Zalesiu i Szczytnikach? Włącz się w rozmowę o Centrum Aktywności Lokalnej.

W tym roku zostanie ogłoszony konkurs na nowego operatora Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki. Zanim jednak to się stanie, zapraszamy do rozmowy o tym, co dotychczas udało się zrobić, w jaki sposób Centrum powinno działać oraz jak może wyglądać jego program. Chcemy, aby jak najlepiej odpowiadał on potrzebom, zainteresowaniom i pasjom mieszkanek i mieszkańców. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce nie tylko z ciekawą ofertą zorganizowanych zajęć, ale takie, które będzie inspirowało mieszkańców do realizowania własnych działań wzbogacających życie społeczno-kulturalne na osiedlach Zacisze, Zalesie i Szczytniki.

Zapraszamy do rozmowy zarówno osoby, które mają pomysł na konkretne działania, jak i te, które chcą podzielić się swoją opinią na temat Centrum. Jest to szansa na wspólne tworzenie wartościowego miejsca na mapie Wrocławia.

Co to jest CAL?

Centra Aktywności Lokalnej są tworzone we Wrocławiu na podstawie Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Wrocławia na lata 2017–2020 (tutaj zapoznasz się z uchwałą). Miejsca te powołano, aby wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców konkretnych osiedli. Właśnie dlatego każde z nich ma swój autorski program, dostosowany do sytuacji na danym terenie i do potrzeb jego mieszkańców. Dzięki dobremu rozpoznaniu tych potrzeb Centra Aktywności Lokalnej mogą pozytywnie wpływać na jakość życia na osiedlu oraz ułatwiać mieszkańcom dostęp do bogatej oferty spędzania czasu wolnego i integracji. Centrum Aktywności Lokalnej Zacisze-Zalesie-Szczytniki działa przy ul. Chopina 9a od lutego 2018 roku i jest obsługiwane przez Radę Osiedla oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Wybór nowego operatora to dobry moment, aby podsumować jego dotychczasową działalność, wskazać rzeczy warte kontynuacji oraz takie, o które program centrum powinien zostać uzupełniony.

Sprawdź plan konsultacji i bądź na spotkaniu lub wypowiedz się w formularzu! Twoja opinia będzie miała wpływ na to, jak to miejsce będzie funkcjonować w przyszłości.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.