Aktualizacja tematyki Panelu Obywatelskiego

W ramach przygotowań został zaktualizowany tytuł oraz pytania szczegółowe Panelu.

Warsztat z udziałem organizacji

Spotkanie organizacji zainteresowanych tematyką Panelu oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego, które odbyło się 4 lutego, pokazało, że ostateczne brzmienie tematu oraz pytań szczegółowych warto skorygować. Uczestnicy spotkania wskazali, że kwestia ograniczania ruchu samochodów oraz ochrony klimatu są sprawami, które powinny być traktowane priorytetowo. Kwestia ochrony klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wskazywana była jako szczególnie ważny kontekst organizowanej dyskusji. Zwrócono więc uwagę, że kwestie te powinny się znaleźć w tytule Panelu.

Nowy tytuł

Nowe brzmienie tytułu pierwszego wrocławskiego panelu obywatelskiego jest następujące:

Jak usprawnić przemieszczanie się po Wrocławiu, mając na względzie poprawę jakości życia i ochronę klimatu?

Pytania szczegółowe, jakie zostaną zadane panelistom i panelistkom, są następujące:

  1. Jaki środek transportu publicznego powinien połączyć centrum miasta z osiedlami: Jagodno, Maślice, Muchobór Wielki, Ołtaszyn, Psie Pole – autobus czy tramwaj?
  2. Czy – dla podniesienia jakości życia i w trosce o środowisko – wprowadzić w mieście strefy o szczególnych zasadach poruszania się – np. ograniczenia wjazdu pojazdów o określonym typie silników, opłaty za wjazd, strefy ruchu pieszego, rozwój strefy płatnego parkowania?

Co dalej?

Przypominamy, że do 19 lutego trwa nabór do Zespołu Monitorującego (więcej szczegółów tutaj). Wkrótce opublikowany zostanie również pełen tekst Regulaminu Panelu oraz rozpoczniemy formalny nabór na Strony Panelu.