Profesor Przemysław Wiszewski nowym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego [WIDEO]

O stanowisko rektora Uniwersytetu Wrocławskiego walczyło czterech kandydatów. Zwycięzcą, już w pierwszej turze, został historyk Przemysław Wiszewski. Tegoroczne wybory, z pewnością, przejdą do historii. Od lat 90. o wyborze rektora decydowano zawsze w Auli Leopoldyńskiej. W tym roku, aby zachować wszelkie względy bezpieczeństwa, głosowanie odbyło się na Stadionie Wrocław.

  • rektor uniwersytet wrocławski przemysław wiszewski

    Nowy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Przemysław Wiszewski

  • Profesor Przemysław Wiszewski, nowy rektor Uniwersytetu Wrocławskiego z bukietem kwiatów, obok dotychczasowy rektor, profesor Adam Jezierski/fot. FB UWr


Kandydatami w wyborach na rektora byli profesorowie: Karol Kiczka (prawnik), Bogusław Pawłowski (profesor nauk biologicznych), Leszek Pułka (filolog i medioznawca) oraz Przemysław Wiszewski (historyk). Kierujący obecnie uczelnią prof. Adam Jezierski nie mógł ubiegać się o reelekcję z uwagi na przekroczenie ustawowego limitu 67 lat.

Wyjątkowe wybory na stadionie 

Głosowanie oraz prezentacja kandydatów odbyła się wyjątkowo na Stadionie Wrocław, na trybunie A, co było podyktowane względami bezpieczeństwa. Tylko tam można było zapewnić kilkuset osobom odpowiedni dystans i minimalny kontakt w trakcie spotkania.

Uczestnicy na stadion wchodzili czterema wejściami. Na trybunach siadali co kilka krzeseł. Kandydaci na rektora prezentowali siebie i swój program z tarasu przy klubie biznesmena. Elektorzy mogli ich oglądać na telebimach.

(Elektorzy podczas spotkania musieli zachowywać dystans i mieć zakryte usta i nos) 

Zwycięzca był odpowiedzialny za strategię uczelni 

Na profesora Przemysława Wiszewskiego głosowało 104 elektorów z blisko 200 zebranych na stadionie, a to oznacza, że wygrał w pierwszej turze. Naukowiec jest historykiem specjalizującym się w historii średniowiecza, historii Kościoła, historiografii, ikonografii oraz historii nowożytnej.

Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Wcześniej, od 2012 roku, był prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą tego wydziału. Z Uniwersytetem Wrocławskim zawodowo jest związany od 2000 roku, kiedy po obronie doktoratu został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego.

Na uczelni profesor Wiszewski był odpowiedzialny m.in. za stworzenie strategii dzięki, której Uniwersytet Wrocławski, jako jedna z dziesięciu uczelni w Polsce, otrzymała status uczelni badawczej. 

Pierwsze plany nowego rektora

Zapytany o pierwsze plany i pierwsze decyzje rektor elekt odpowiedział, że przede wszystkim administracja uczelni powinna się stać bardziej lekka, przejrzysta i przyjazna. - Chcemy również wyjść mocno do studentów i do przedsięwzięć badawczych. Jednocześnie trwają na Uniwersytecie prace nad wdrożeniem projektu "uczelni badawczej". To również jest sporym wyzwaniem, które łączy się choćby z zakupem wysokiej jakości sprzętu badawczego – mówił Przemysław Wiszewski na konferencji prasowej.  - Jednocześnie stoją przed nami wyzwania obecnych czasów epidemii. Jeśli jesienią doszłoby znowu do "lockdownu", musimy być do tego przygotowani i organizacyjnie, i dydaktycznie - dodał rektor-elekt. 

Gratulacje od prezydenta Wrocławia

Od razu po konferencji prasowej list gratulacyjny w imieniu prezydenta Wrocławia nowemu rektorowi przekazał prezes Stadionu Wrocław Marcin Przychodny.

- Mam nadzieję, że ta współpraca miasta z uczelnią będzie się jeszcze mocniej zacieśniać. Mamy sporo do zaoferowania i wierzę w to, że miasto będzie chciało z tego skorzystać - skomentował profesor Wiszewski. Zgłoś uwagę