Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Matury bez egzaminu ustnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zasady obowiązujące podczas tegorocznych egzaminów w szkołach średnich i podstawowych. Matury odbędą się w terminie od 8 do 29 czerwca, bez egzaminu ustnego.

 • zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay


Egzaminy 2020

 • Egzamin maturalny: 8-29 czerwca, bez egzaminu ustnego
 • Egzamin ósmoklasisty: 16-18 czerwca
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017): 22 czerwca – 9 lipca
 • Egzamin zawodowy (Formuła 2019): 17-28 sierpnia

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 • Zmieni się harmonogram rekrutacji. Wnioski o przyjęcie do szkoły będzie można składać od 15 czerwca do 10 lipca. Uczeń będzie zobowiązany do okazania świadectwa, można to zrobić elektronicznie.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: do 10 lipca o świadectwo, do 4 sierpnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Sprawdziany i egzaminy weryfikujące wiedzę uczniów mogą być przeprowadzane od 23 czerwca do 7 lipca.
 • od 31 lipca do 4 sierpnia – termin na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
 • 12 sierpnia podane zostaną listy przyjętych do szkół. Nie będzie postępowania uzupełniającego. Dyrektorzy szkół będą mieli prawo zdecydować, którzy uczniowie spośród spełniających kryteria, zostaną przyjęci.

Matury 2020

 • Egzaminy maturalne będą przeprowadzane bez egzaminu ustnego.
 • Do 25 maja można zgłaszać dyrektorom szkół chęć dobrowolnego zdawania egzaminu ustnego (może być to potrzebne niektórym uczniom jeżeli wymaga tego uczelnia wyższa)
 • Uczniowie którzy mieli w tym roku poprawiać ustny egzamin maturalny a otrzymali minimum 30% punktów, nie będą tego robić. Zdali.

Konsultacje z nauczycielami

Od 25 maja uczniowie mają mieć możliwość umawiania się z nauczycielami na konsultacje. Dotyczy to przedmiotów egzaminacyjnych. Od 1 czerwca możliwość taka powinna dotyczyć wszystkich przedmiotów.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej.Zgłoś uwagę