Radni miejscy przyjęli apel w sprawie poszanowania praw kobiet

W czwartek, 29 października podczas XXIX (29.) nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, radni przyjęli projekt apelu w sprawie poszanowania praw kobiet. Jest on związany z ostatnią decyzją Trybunału Konstytucyjnego zakazującą aborcji w przypadku nieodwracalnych zmian chorobowych płodu.


Obrady oraz głosowanie – z powodu pandemii koronawirusa – odbywało się w trybie korespondencyjnym.

– Nasz apel jest wyrazem solidarności z tysiącami protestujących osób, które m.in. od kilku dni strajkują na ulicach Wrocławia. Nie godzimy się na takie traktowanie i odbieranie kobietom możliwości wyboru w tak istotnej kwestii. Dyskusji o tak ważnych tematach nie sprzyja również czas pandemii. Tym bardziej bulwersujące jest, że tę złą decyzję podjęto w takim czasie – podkreślali inicjatorzy apelu.

Za przyjęciem projektu apelu głosowało 26 radnych, przeciw 9.

Treść apelu Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie poszanowania praw kobiet:

„Radykalnie sprzeciwiamy się drastycznemu ograniczeniu praw kobiet, jakie nastąpiło 22 października na mocy wyroku „Trybunału Konstytucyjnego”.

Stwierdzenie przez ten organ niezgodności z Konstytucją RP przepisów, które umożliwiają przerywanie ciąży z powodów embriopatologicznych uznajemy za niedopuszczalne i haniebne.

Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka w Polsce. Apelujemy do Prezydenta RP, Rządu RP oraz Sejmu i Senatu RP o poszanowanie praw i godności kobiet.

Rozstrzygnięcie „Trybunału Konstytucyjnego”, w którym zasiadają sędziowie wybrani z naruszeniem prawa to skandaliczny zamach na wolność, konstytucyjne, niezbywalne prawa polskiego społeczeństwa. To drastyczne odebranie kobietom prawa do samostanowienia, do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu.

Nie możemy przejść obojętnie nad tym, że ten okrutny wyrok zapadł w czasie pandemii wirusa Sars-COV-2., skutecznie paraliżując możliwość wyraźnej społecznej odpowiedzi na tę decyzję.

Brak dostępu do aborcji narusza art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych: „Nikt nie będzie poddawany torturom lub okrutnemu, nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu lub karaniu”. Orzeczenie z 22 października stoi w jawnej sprzeczności z tymi zasadami.

Zmuszenie Polek do noszenia płodów z wadami genetycznymi i rodzenia martwych dzieci lub dzieci, które umrą zaraz po porodzie nigdy nie znajdzie naszego poparcia.

Orzeczenie Trybunału to przyzwolenie na tortury kobiet – ich trwałe cierpienie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. To sprowadzenie kobiet do roli inkubatorów, pozbawionych prawa do decydowania o sobie, odarcie ich z przyrodzonej i niezbywalnej godności.

Rażąca dyskryminacja kobiet ukonstytuowana wyrokiem „Trybunału Konstytucyjnego” z 22 października to odebranie kobietom praw i wolności, godności oraz podmiotowości. Nie godzimy się na to.

Wzywamy samorządy lokalne i regionalne w całej Polsce, aby wsparły nasz apel!

Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia”

Wniosek Grupy Radnych

Projekt apelu druk nr 821/20Zgłoś uwagę