Rada ds. Polityki Rowerowej

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Maciej Bluj oraz Daniel Chojnacki – oficer rowerowy

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 319/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania rady

Rada pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie: rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych, zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem, zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji budżetowej Program Rowerowy, opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie, rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Kadencja trwa dwa lata.

Skład rady

przewodniczący - nie ma
osoby do kontaktu - Daniel Chojnacki, Aleksander Obłąk

daniel.chojnacki@um.wroc.pl; rowerowy.wroclaw@eko.org.pl

  • Henryk Charucki – Harfa-Haryson
  • Daniel Chojnacki – oficer rowerowy
  • Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
  • Agnieszka Imiela – Akcja Miasto
  • Monika Kozłowska-Święconek – Biuro Rozwoju Wrocławia
  • Radosław Lesisz – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
  • Aleksander Obłą– Akcja Miasto i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


Zgłoś uwagę