Rada ds. Mobilności

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Wojciech Adamski

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 321/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 stycznia 2015 r

Zadania rady

Rada  pełni  funkcję  organu  opiniodawczo-doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie: opiniowania zagadnień przedłożonych przez władze miasta, dotyczących problematyki transportowej, a w tym w  szczególności:

 • dostępności komunikacyjnej miasta i obszaru metropolitalnego,
 • równoważenia sposobów funkcjonowania rodzajów transportu,
 • integracji systemów transportowych,
 • jakości materialnej i funkcjonalnej systemu transportowego,
 • bezpieczeństwa,
 • aspektów ekologicznych transportu;

formułowania opinii i postulatów dotyczących problematyki  transportowej, wynikających z własnych ocen i analiz oraz przedkładanie ich władzom miasta

Skład rady:

Przewodniczący - nie ma
Osoba do kontaktu - Dorota Szyndera

dorota.szyndera@um.wroc.pl

 • Marek Czuryło – Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Igor Gisterek – Politechnika Wrocławska
 • Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa;
 • Zbigniew Komar – Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Jerzy Lutogniewski – Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt
 • Aureliusz Mikłaszewski – Dolnośląski Klub Ekologiczny
 • Jakub Nowatorski – Politechnika Wrocławska, Pieszy Wrocław
 • Marcin Pawęska – Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Jolanta Szczepańska – Prezes MPK Sp. z o.o.
 • Marek Żabiński – Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia


Zgłoś uwagę