PWr z dostępem do nowoczesnego symulatora kierowania ruchem na lotnisku

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas podpisał list intencyjny, umożliwiający studentom uczelni dostęp do nowoczesnego symulatora kierowania ruchem na lotniskach. Odwzoruje on wygląd i funkcjonowanie każdego polskiego portu lotniczego.

  • fot. Politechnika Wrocławska


Dzięki zawartej umowie, którą parafowali rektor Politechniki prof. Cezary Madryas, szef firmy Bisek Adam Bisek oraz przedstawiciel Gminy Lubin, studenci wrocławskiej uczelni zyskają dostęp do nowoczesnego symulatora zarządzania ruchem na lotniskach, a ze szkoleń skorzystają osoby kształcące się na kierunku Inżynieria lotnicza. Dodatkowo studenci będą mieli możliwość korzystania z terenu lotniska w Lubinie, gdzie zlokalizowany jest uczelniany ośrodek lotniczy.

– Dzięki współpracy z prezydentem Lubina, w zeszłym roku, udało nam się pozyskać kawałek terenu na tamtejszym lotnisku, który umożliwi prowadzenie zarówno działalności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Obecnie jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która kształci na kierunku inżynieria lotnicza i będzie miała do dyspozycji studentów tak nowoczesny i unikalny symulator – mówi oficjalnemu portalowi Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas.

fot. Politechnika Wrocławska

W niedalekiej przyszłości w Lotniczym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Politechniki Wrocławskiej w Lubinie planowane są zajęcia dydaktyczne i warsztaty techniczne, a także powstanie tam laboratorium z tunelami aerodynamicznymi.

Jak zapewniają na uczelni, ze współpracy z lubińskim lotniskiem w pierwszej kolejności korzystają studenci i naukowcy z wydziałów: Elektrycznego, Mechanicznego oraz Mechaniczno-Energetycznego.

Należy pamiętać, że współpraca między Politechniką Wrocławską a Lubinem ma także ogromne znaczenie dla całego regionu, gdyż dzięki takim inicjatywom Dolny Śląsk jest uznawany za jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów.Zgłoś uwagę