Przyznano młodzieżowe stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia

Po raz 24. przyznano młodzieżowe stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia. Otrzymało je 106 utalentowanych młodych artystów – 75 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 31 studentów.

 

 • Największa grupa stypendystów do uczniowie szkoły muzycznej im. Szymanowskiego we Wrocławiu, fot. Tomasz Walków

  Największa grupa stypendystów do uczniowie szkoły muzycznej im. Szymanowskiego we Wrocławiu, fot. Tomasz Walków


Największą grupę wśród laureatów są uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu – to aż 42 młodych artystów. Czworo stypendystów to uczniowie wrocławskiego Zespołu Szkół Plastycznych.

Stypendia akademickie otrzymało m.in. dziewięcioro studentów Akademii Muzycznej, a także dziewięcioro studentów Akademii Sztuk Pięknych. Laureatami są też uczniowie innych szkół i uczelni.

Przyznano również cztery stypendia całoroczne i jedno półroczne wrocławianom studiującym w zagranicznych uczelniach artystycznych – w Antwerpii, Brukseli, Londynie, Maastricht i Weimarze.

Jeden ze stypendystów, Piotr Alexewicz, student I roku wrocławskiej Akademii Muzycznej zdobył 1. miejsce w Konkursie Pianistycznym Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i tym samym został już zakwalifikowany do udziału w XVIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Warszawie w 2021 r.

Wyróżnienia dla instrumentalistów i kompozytorów

Z powodu pandemii COVID-19 nie odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów, którą co roku organizowano w Sali Wielkiej Ratusza. Dyplomy zostaną przekazane szkołom i uczelniom, które były wnioskodawcami lub bezpośrednio osobom studiującym za granicą.

Program stypendialny przeznaczony jest dla uczącej się młodzieży do 30. roku życia. Komisja stypendialna po rozpatrzeniu 115 wniosków przyznała łącznie 106 stypendiów artystycznych na rok szkolny i akademicki 2020/2021 w dziedzinie muzyki i plastyki, w tym:

 • 18 stypendiów uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wysokości 300 zł miesięcznie na 10 miesięcy (od września 2020 do czerwca 2021);
 • 21 stypendiów studentom krajowych uczelni artystycznych w wysokości 400 zł miesięcznie 9 miesięcy (od października 2020 do czerwca 2021);
 • 4 stypendia na studia za granicą w wysokości 600 zł miesięcznie (od października 2020 do czerwca 2021);
 • 17 stypendiów uczniowskich na 3 miesiące w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 900 zł);
 • 26 stypendiów uczniowskich na 4 miesiące w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1200 zł);
 • 14 stypendiów uczniowskich na 5 miesięcy w kwocie 300 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1500 zł);
 • 3 stypendia studenckie na 3 miesiące w kwocie 400 zł miesięcznie  (wypłata jednorazowa 1200 zł);
 • 1 stypendium studenckie przyznane na 4 miesiące w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 1600 zł);
 • 1 stypendium studenckie przyznane na 5 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 2000 zł);
 • 1 stypendium studenckie na 6 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie (wypłata jednorazowa 2400 zł).

– Laureaci programu stypendialnego wykazali się znakomitymi osiągnięciami artystycznymi, udziałem w prestiżowych kursach mistrzowskich, występami w koncertach laureatów międzynarodowych konkursów, jak przykładowo w Weill Concert Hall w nowojorskiej Carnagie Hall – mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. – Oprócz bardzo dużej grupy instrumentalistów i wokalistów, komisja stypendialna nagrodziła również czterech utalentowanych kompozytorów młodego pokolenia, których partytury zdobywają wyróżnienia w konkursach polskich i zagranicznych.

Trudny czas pandemii to wiele odwołanych konkursów stacjonarnych. Wielu stypendystów wzięło jednak udział w dodatkowych konkursach online, które w ostatnim czasie wzmocniły swoje znaczenie.

– Wszyscy laureaci przedstawili również ambitne plany rozwoju na najbliższy czas. Oprócz udziału w kursach mistrzowskich i konkursach, pojawiały się też plany wymian akademickich w ramach ERASMUSA+ czy zagranicznych warsztatów – dodaje dyrektor Pietraszek.Zgłoś uwagę