Przerwa technologiczna na krytej pływalni przy ul. Wejherowskiej

Od 5 do 31 sierpnia na krytej pływalni „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 będzie trwała przerwa technologiczna. 


Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach i basenach, przynajmniej raz w roku należy wykonać opróżnianie niecek basenowych, gruntowne ich mycie i dezynfekcje. W związku z tym wymogiem od 5 do 31 sierpnia na krytej pływalni „Orbita” przy ul. Wejherowskiej 34 będzie trwała przerwa technologiczna, podczas której spuszczona zostanie woda z obu niecek basenowych. Prowadzone będą w tym czasie prace konserwacyjne i serwisowe, które nie mogą zostać wykonane przy basenie wypełnionym wodą.

Blisko miesięczne wyłączenie obiektu i przeprowadzenie wspomnianych prac konieczne jest również ze względu na troskę o zdrowie i higienę serwowanych usług. W tym czasie mieszkańcy mogą korzystać z innych kąpielisk i basenów sezonowych, m.in. przy ul. Wejherowskiej, co zmniejsza uciążliwość spowodowaną zamknięciem krytej pływalni.Zgłoś uwagę