wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

3°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Przedsiębiorczy Wrocław
 3. Pakiet Pomocowy
 4. Ulga podatkowa

Pomoc kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawrusa.

Reklama

Przedsiębiorco, wskaż czy jesteś w którejś z wymienionych grup (proszę zaznaczyć właściwe):

 • polegającej na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencje;
 • twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związanej ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związanej z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związanej z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

lub handlu detalicznego :

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

lub  prowadzisz inną działalność, która została dotknięta konsekwencjami epidemii (wskaż jaka to działalność).

Przedsiębiorco, określ o jaką wnioskujesz ulgę:

 • odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy lub rozłożenie na raty w ramach pomocy de minimis.

Wystarczy, że dołączysz następujące dokumenty:

Wniosek można złożyć:

 • w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w formie elektronicznej wysyłając na adres [email protected] podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Zarządzania Należnościami, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław.

Ważne

Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz z uwagi na ograniczenia sposobu przemieszczania się  nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do budynków Urzędu Miejskiego

 • Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę zobowiązaną do wniesienia należności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoby uprawnione do składania oświadczeń woli  zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS w przypadku osób prawnych lub przez pełnomocnika Strony.

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań prawdziwość danych w złożonym wniosku i załącznikach.

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl