www.wroclaw.pl

  PUP: Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorców

  Przedsiębiorcy starający się o mikropożyczkę w ramach rządowego programu Tarcza Antykryzysowa mogą złożyć wnioski w Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ.

  W celu usprawnienia procesu składania wniosków o uzyskanie mikropożyczki przez mikroprzedsiębiorców, w ramach rządowego programu Tarcza Antykryzysowa COVID-19, od 7 maja 2020 r.,w budynku urzędu, przy pl. Nowy Targ 1-8, w ramach Centrum Obsługi Mieszkańca uruchomione zostały cztery stanowiska, przy których przedsiębiorcy będą mogli złożyć dokumentację. COM działa w godzinach 8.00 - 15.15.

  Na stanowiskach pracują przeszkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy dodatkowo będą mogli udzielić instruktażu dotyczącego wypełniania wniosków. Będzie także możliwość złożenia wniosku w kopercie, którą klient otrzyma na miejscu i własnoręcznie zaklei. Koperta z wnioskiem trafi następnie do Powiatowego Urzędu Pracy celem procedowania.

  Wrocławski Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa

  Ponadto, do dyspozycji przedsiębiorców zostały uruchomione dodatkowe stanowiska obsługi telefonicznej - w ramach Telefonicznego Centrum Obsługi Mieszkańca - tel. 71 777 77 77.

  Opracowany został także instruktaż w formie pliku PDF, w którym krok po kroku wyjaśnione zostały etapy składania dokumentów (w załączniku).

  W celu uzyskania informacji na temat wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 współrealizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, dedykowano następujące numery telefonów: