www.wroclaw.pl

  Powstaje polski raport o startupach medycznych – Top Disruptors in Healthcare

  Młodzi Menedżerowie Medycyny wraz z Polską Federacją Szpitali tworzą raport „Top Disruptors in Healthcare”. Jest to unikalne źródło wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze ochrony zdrowia.

  Fot. organizatorzy

  Raport „Top Disruptors in Healthcare” jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju, MIT Enterprise Forum i kilkunastu innych organizacji rządowych i pozarządowych.

  Organizacje i startupy, które chcą wziąć udział w badaniu, wypełniają krótką ankietę. Odpowiedzi mają przybliżyć późniejszym czytelnikom, jakie rozwiązanie oferuje dany startup, na jakim etapie rozwoju jest obecnie oraz czego najbardziej potrzebuje. Czas wypełnienia ankiety to około 20 minut.

  – Jestem przekonany, że taka inicjatywa, jak powstanie raportu, pomoże w opracowaniu lepszej ochrony zdrowia, a wiedza na temat dostępnych na polskim rynku startupów medycznych wpłynie na jakość i dostępność oferowanych pacjentowi usług, prezentując nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne – ocenia Radosław Sierpiński, p.o. prezes Agencji Badań Medycznych.

  Tegoroczna edycja raportu będzie dostępna również w języku angielskim i zostanie rozesłana do szerokiego grona EIT Health oraz Europejskiej Federacji Szpitali. Polska wersja drukowana zostanie przesłana do najważniejszych przedstawicieli strony publicznej. Partnerami głównymi tegorocznej edycji są: Google for Startups, AstraZeneca, EIT Health i PZU Zdrowie. Partnerem wspierającym jest Honeywell.

  O pierwszej edycji raportu

  I edycja ogólnopolskiego raportu „Top Disruptors In Healthcare” była ogromnym sukcesem i spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem branży – wzięły w niej udział 74 startupy. Projekt uzyskał patronat kluczowych podmiotów publicznych, zajmujących się wsparciem innowacji, w tym Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ok. 30 innych partnerów i patronów. Dane przedstawione w raporcie były cytowane w kilkudziesięciu mediach i portalach branżowych.

  Ankieta ewaluacyjna, przeprowadzona wśród uczestników wskazała, że 100% respondentów ocenia współpracę jako bardzo dobrą oraz poleca wzięcie udziału w drugiej edycji. Aż 45% ankietowanych wskazało również, że nawiązało kontakt z partnerami biznesowymi dzięki raportowi, co świadczy o sukcesie przyjętej formuły.

  – Cieszymy się, że ponad 40% respondentów ankiety ewaluacyjnej po pierwszej edycji raportu deklarowało nawiązanie kontaktów biznesowych dzięki raportowi. To pokazuje, że raport rzeczywiście przyczynia się do zwiększenia innowacyjności sektora medycznego w Polsce i jak dotychczas pozostaje jedynym przedsięwzięciem inwentaryzującym polskie startupy medtech. W tym roku ukaże się także wersja anglojęzyczna i liczymy, że pomoże ona startupom w ekspansji zagranicznej – wskazuje Ligia Kornowska, pomysłodawczyni raportu i dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. Czytaj także: Raport z pierwszej edycji

  Startupy mają czas do końca lutego

  Ankietę można wypełnić do końca lutego. Formularz, FAQ oraz regulamin znajdują się na stronie internetowejPublikacja planowana jest na czas konferencji „AI w zdrowiu” w czerwcu 2021 roku, organizowanej wspólnie z Ambasadą Wielkiej Brytanii.

  Udział w raporcie jest doskonałą szansą dotarcia do potencjalnych partnerów, klientów, inwestorów i pracowników dla każdego startupu, który zdecyduje się na uczestnictwo.

  Kontakt dla organizacji

  Organizacje zainteresowane współpracą i/lub uzyskaniem rozszerzonej wersji raportu, a także startupy zainteresowane udziałem w II edycji raportu oraz udziałem w wydarzeniach związanych z raportem, zapraszamy do kontaktu:

  Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej jest partnerem projektu.