wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

2°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Do wydania prawie 9 mld zł
Reklama

Dolny Śląsk ma do wydania 2,25 mld euro środków unijnych w latach 2014-2020. To blisko 9 mld zł. Dolnośląscy samorządowcy, członkowie organizacji społecznych, przedsiębiorcy oraz eksperci z regionu rozmawiali w środę o ich podziale podczas spotkania pt. „Ile faktycznie dostanie Dolny Śląsk?”, które odbyło się w ramach cyklu „Z Widokiem na Europę” we wrocławskim przedstawicielstwie regionalnym Komisji Europejskiej .

Dzięki dotacjom unijnym zyska każda gmina i przedsiębiorcy

- Podczas tworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego brano pod uwagę zarówno opinie zgłaszane podczas szerokich konsultacji społecznych, jak i zapisy strategii województwa, która została uchwalona rok temu - powiedział Jerzy Tutaj, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. - Bardzo staraliśmy się, aby w nowej perspektywie finansowej pieniądze były jak najsprawiedliwiej podzielone na cały obszar Dolnego Śląska. Nie ma żadnej białej plamy w naszym regionie. Każda gmina skorzysta z tych środków. Zależy nam na tym, żeby nie było dysproporcji, jakie funkcjonują w regionie.

Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, najwięcej pieniędzy unijnych, bo ponad 409 mln euro, zostanie przeznaczonych na transport. Do priorytetów należą również przedsiębiorstwa i innowacje, na których rozwój zaplanowano ponad 400 mln euro.

- Chcemy jak najwięcej środków przekazać przedsiębiorcom, zdając sobie sprawę z tego, że to oni napędzają gospodarkę - twierdzi Jerzy tutaj. - Dlatego też planujemy szybko rozpocząć spotkania z nimi, żeby przygotowanie konkursów było tworzone nie tylko z pozycji urzędnika, ale z pozycji urzędnika i beneficjenta.

Pieniądze dla środowiska i rynku pracy

Dziedziną, na którą przeznaczono duże środki jest także gospodarka niskoemisyjna – blisko 333 mln euro oraz rynek pracy – 263 mln euro. Istotną pozycją w przyszłych wydatkach jest także infrastruktura spójności społecznej, m.in. domy pomocy społecznej, hospicja, remonty i budowa sanatoriów, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, a także odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych. Na ten cel zostanie przeznaczonych blisko 164 mln euro.

W planach są również przedsięwzięcia związane z edukacją – ponad 131 mln euro, inwestycje dotyczące środowiska i jego zasobów – blisko 185 mln euro oraz szeroko rozumianego włączenia społecznego, do którego zalicza sięm.in. aktywizację osób niepełnosprawnych, poprawę jakości usług społecznych oraz wspieranie gospodarki społecznej. Na ten cel zaplanowano blisko 154 mln euro. Zarząd województwa chce przeznaczyć również 65 mln euro na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną oraz ponad 66 mln euro na technologie komunikacyjno-informacyjne.

Kolej na negocjacje krajowe i akceptację Unii

W lutym 2014r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął najnowszą wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Tym samym rozpoczął się najistotniejszy etap prac nad programem. Teraz będzie on przedmiotem negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz odpowiednimi zespołami krajowymi zajmującymi się tematyką funduszy unijnych. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych opinii oraz uzgodnień, RPO WD 2014-2020 zostanie przesłany do Komisji Europejskiej.

Ostatnim etapem procesu programowania będą negocjacje i uzgodnienia z Komisją Europejską i ostatecznie zatwierdzenie programu przez stronę unijną, co pozwoli na jego faktyczną realizację w regionie.

Katarzyna Kunka

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl