Jak zmieni się skrzyżowanie ul. Dubois i Drobnera? Jest przetarg na projekt

Miasto zakłada, że do końca 2024 r. zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Dubois i Drobnera. Wrocławskie Inwestycje rozpisały przetarg na stworzenie projektu.

  • Na skrzyżowaniu ul. Drobnera/Dubois powstanie węzeł przesiadkowy

    Na skrzyżowaniu ul. Drobnera/Dubois powstanie węzeł przesiadkowy


O przebudowie tego ważnego skrzyżowania w centrum miasta mówi się od lat. Przede wszystkim w kontekście wąskiego i pozbawionego barierek przystanku tramwajowego "Dubois" w kierunku mostu Uniwersyteckiego.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na opracowanie projektu "Poprawy dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz powiązań dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowania ulic Dubois-Drobnera”. Co to oznacza? Po przebudowie priorytet w komfortowym poruszaniu się powinno mieć MPK, piesi oraz rowerzyści. Dopiero później kierowcy.

Węzeł przesiadkowy

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo, wiadomo, jak wygląda przystanek na ul. Drobnera – mówił w lutym Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji.

– Chcemy na tym skrzyżowaniu stworzyć miniwęzeł przesiadkowy. Teraz pasażerowie korzystają z dwóch przystanków autobusowych na ul. Drobnera, przy hotelu Plaza i przy barze Mewa. Jeśli ktoś chce się przesiadać, to musi kilka razy przejść przez jezdnię i jeszcze stać na światłach. Coś podobnego było kiedyś na pl. Grunwaldzkim. Oczywiście to porównanie na wyrost, ale chcemy umożliwić na tym skrzyżowaniu bezpieczne przesiadanie się pasażerom, bez potrzeby szukania przystanku – dodaje Świercz.

Firma, która zostanie wyłoniona w przetargu (oferty można składać do 30 kwietnia - przyp. red.) ma opracować trzy warianty przebudowy. Wszystkie mają poprawić przede wszystkim warunki przemieszczania się i bezpieczeństwa pieszych i pasażerów MPK. Przystanek zostanie dostosowany do osób niepełnosprawnych (obniżone chodniki, krawężniki).

– Istniejący przystanek tramwajowy w ciągu ul. Drobnera posiada niewystarczające parametry techniczne, które nie zapewniają komfortu oraz bezpieczeństwa podróżnych – czytamy w ogłoszeniu o przetargu.

Wrocławskie Inwestycje podkreślają, że Drobnera to ważna śródmiejska ulica łącząca północ z centrum miasta. Samo skrzyżowanie ul. Drobnera/Dubois jest powiązane z węzłami przesiadkowymi pomiędzy pl. Bema, Pomorską/Dubois i ul. Kazimierza Wielkiego.

Torowisko bliżej Wyspy Słodowej

Zgodnie z założeniami zlikwidowane zostanie zachodnie torowisko, z którego korzystają tramwaje zmierzające w stronę centrum Wrocławia. Po przebudowie będą korzystać z toru wschodniego. Natomiast bliżej Wyspy Słodowej położone zostaną nowe tory, po których będą się poruszać tramwaje kursujące w kierunku Nadodrza i pl. Bema.

Obszar opracowania projektowego obejmujący część ul. Drobnera i Dubois wraz z przyległym ciągiem pieszo-rowerowym

Nie tylko torowisko zostanie przesunięte bliżej Wyspy Słodowej. Plan zakłada również przesunięcie jezdni. Zlikwidowane zostaną trzy przystanki "Dubois" - autobusowy z zatoczką przy Hotelu Park Plaza, przy ul. Dubois oraz ul. Drobnera.

Ze względu na powstanie węzła przesiadkowego nowe przystanki tramwajowo-autobusowe będą mieć co najmniej 65 m długości.

Po przebudowie autobusy, jadąc od strony mostów Uniwersyteckich, powinny przed skrzyżowaniem z ul. Dubois poruszać się po torowisku. Ponadto, ruszając z przystanków A+T, bez przeszkód powinny włączać się do ruchu w ul. Drobnera w kierunku pl. Bema oraz w ul. Łokietka.

 Schemat proponowanego przez WI rozwiązania

Łatwiejszy przejazd przez skrzyżowanie dla rowerzystów

Inwestor zakłada, że projektantowi uda się zbudować przejście dla pieszych przez ul. Drobnera pomiędzy ulicą Śrutową, a ul. Łokietka, tak, aby zapewnić dojście do obu peronów przystankowych. Wykonawca ma również przewidzieć zjazd dla rowerów z Wyspy Słodowej pomiędzy ulicami Drobnera i Łokietka w kierunku ul. Łokietka.

Miasto zapowiada, że przy prowadzonych pracach budowlanych nie zostaną wycięte drzewa. Zgłoś uwagę