Program FAST: Blisko 170 tys. zł na studenckie projekty naukowe

Aż 45 projektów z dziewięciu uczelni zgłoszono do drugiej edycji konkursu w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej. Na realizację wybranych pomysłów przeznaczono prawie 170 tys. zł z kasy Gminy Wrocław.

  • Kampus Politechniki Wrocławskiej, fot. Tomasz Walków


Już po raz drugi koła naukowe, organizacje oraz grupy studenckie, działające przy wrocławskich uczelniach, miały możliwość przedstawienia swoich pomysłów na projekty, które chciałyby realizować.

Do konkursu o dofinansowanie zostało zgłoszonych 45 projektów (w pierwszej edycji było ich 36) - z dziewięciu wrocławskich uczelni publicznych i niepublicznych. Ostatecznie wybrano 32 projekty, na które przeznaczono od 3,8 tys. zł do 7,9 tys. zł.

Pieniądze dla ambitnych studentów

Fundusz Aktywności Studenckich (FAST) to inicjatywa prezydenta Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Akademickiego realizowana od tego roku. Jej pierwszą odsłonę rozstrzygnięto na początku czerwca. Blisko 110 tys. zł z miejskiej kasy przeznaczono na realizację 25 projektów (wszystkich wniosków było 36).

Intencją pomysłodawców jest finansowe wsparcie studenckich kół naukowych, organizacji i grup studenckich (lub doktoranckich), które realizują ciekawe, ważne, przełomowe projekty naukowe. Studenci mają szansę na uzyskanie funduszy na ich przygotowanie. Formuła konkursu zakłada dofinansowanie np. budowy konstrukcji zaprojektowanych przez studentów, ale także pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej lub przelotu na międzynarodowe zawody.

W założeniach programu zapisano: tematyka projektów jest dowolna, związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej. Ważne, aby realizacja proponowanych projektów służyła przedsiębiorczości akademickiej i celom doskonałości naukowej.

Zobacz listę wybranych projektów

Program i konkurs realizowane są przez Wrocławskie Centrum Akademickie (Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia).

Wca/wZgłoś uwagę