Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

Chcę, aby mieszkańcy poczuli poprawę w tym względzie już w najbliższym czasie. Dlatego też równolegle do zwiększanych nakładów na MPK przedstawię pakiet konkretnych rozwiązań usprawniających działanie komunikacji. Komunikacja miejska jest priorytetem. Wymieniamy tabor, remontujemy torowiska, ale także wydzielamy odcinki przeznaczone wyłącznie dla autobusów i tramwajów. Już podczas tegorocznych wakacji buspasy pojawią się na ul. Krakowskiej, na Podwalu i ul. Borowskiej.

Rozpoczniemy także projektowanie w kilku wariantach buspasa w ciągu ul. Krzywoustego. Zgodnie z prowadzoną polityką mobilności miasta, działania związane z uprzywilejowaniem pojazdów komunikacji miejskiej, ale też pojazdów elektrycznych i taksówek zmierzają do skomunikowania większej grupy pasażerów oraz do promocji komunikacji miejskiej i pojazdów ekologicznych. Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania ruchowe i wprowadzane rozwiązania uspokajające ruch, praca niektórych sygnalizacji, zwłaszcza w centrum miasta, powinna zostać zweryfikowana.

Aby usprawnić poruszanie się tramwajami i autobusami w mieście, będziemy wydzielać torowiska i buspasy. Obecnie na terenie miasta mamy już wydzielonych blisko 95 procent torowisk. I w najbliższych miesiącach te liczby się zwiększą, bo bezkolizyjny przejazd dla tramwajów to priorytet. Wydzielenie torowiska na ul. Grabiszyńskiej. Szczegółowa analiza niewydzielonego torowiska na ul. Grabiszyńskiej pozwoliła na zebranie następujących danych:

  • Prowadzone obserwacje i pomiary ruchu na ul. Grabiszyńskiej wskazują, że w szczycie komunikacyjnym przyjmuje ona ruch w granicach 1100 pojazdów na godzinę do miasta (szczyt poranny) i 1400 z miasta (szczyt popołudniowy).
  • Dla kierunku z miasta, gdzie występują największe utrudnienia w przejeździe tramwajów na długości niewydzielonego odcinka torowiska, występuje jedna relacja lewoskrętna na skrzyżowaniu z Aleją Pracy, już wydzielona z ruchu tramwajowego.
  • Dla kierunku – do miasta niezbędne jest utrzymanie trzech miejsc z możliwością skrętu w lewo, w tym najbardziej obciążone jest skrętem w lewo z torowiska skrzyżowanie z ul. Twardą.
  • Możliwość budowy przystanków wiedeńskich – Bzowa, Hutmen.

Trwałe wydzielenie dwóch odcinków torowisk w miejscach, gdzie obserwowane jest najeżdżanie samochodów na torowisko:

  • ul. Wróblewskiego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Wystawowej; projekt zostanie przygotowany i przekazany do realizacji w 2019 roku
  • ul. Pułaskiego od ul. Małachowskiego do ul. Kościuszki – realizacja styczeń 2019 roku wraz z oddaniem do ruchu ulicy Pułaskiego pod wiaduktem
  • Realizacja – wakacje 2019