Wsparcie na starcie dla wrocławskich rodzin

 Wsparcie na starcie  dla wrocławskich rodzin

Prezydent Wrocławia przedstawił projekt uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia w wysokości 2000 zł z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – „Wsparcie na starcie”. Projekt trafi pod obrady podczas marcowej sesji Rady Miasta.

– To odpowiedź na sygnalizowane potrzeby rodzin, w których przychodzi na świat jednocześnie więcej niż jedno dziecko. To zwielokrotnione szczęście, ale też obowiązki i wydatki – mówi Jacek Sutryk – Chcemy promować ideę dużej rodziny. Naszymi działaniami pokazujemy, że Wrocław dostrzega rodziny wielodzietne, trud i wyrzeczenia, które nierzadko ponieśli rodzice wychowujący więcej dzieci i wspiera ich wychowanie i opiekę – dodał.

Ponadto, rodziny, w których urodziły się przynajmniej trojaczki otrzymają dodatkową pomoc. Rodzice wieloraczków mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt wspomagający opiekę np. wózki dla wieloraczków czy monitory oddechu. Mogą także skorzystać ze wsparcia psychologów, ze szkoleń z zakresu pielęgnowania, karmienia, rozwoju psychomotorycznego i profilaktyki chorób wieku dziecięcego. W razie potrzeby otrzymają też dofinansowanie w zakresie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Zadanie prowadzi Wrocławskie Centrum Zdrowia we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.