Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica

Bycie rodzicem nie oznacza konieczności siedzenia w domu. Okazją do aktywności jest oferta Klubów Rodzica. Nowo otwarte Kluby Rodzica, na terenie Miejskich Bibliotek Publicznych (filia nr 1 przy ul. Sztabowej, filia nr 4 przy ul. Wieczystej, filia nr 6 przy ul. Lwowskiej, filia nr 16 przy ul. Kolistej), odpowiadają na potrzeby środowisk lokalnych. Mają ofertę zarówno dla młodych rodziców szukających atrakcyjnych i niedrogich zajęć dla swoich dzieci, ale też dają im samym możliwości wsparcia w rozwiązywaniu problemów rozwojowych i wychowawczych.

Spotkania w Klubach stają się spoiwem społeczności lokalnych, wspierają rodziców w roli wychowawców i opiekunów, pomagają nabyć nowe kompetencje, tworzą obszar do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pozwalają na spędzenie czasu z dziećmi, wypełnionego rozrywką i edukacją, podczas licznych warsztatów. Takie miejsca wpisują się na stałe w tkankę i politykę miejską.

Dlatego ważne jest, by powstawały kolejne, pozwalające nawiązywać kontakty i zacieśniać relacje pomiędzy sąsiadami z osiedli. W 2019 roku chcielibyśmy wesprzeć szczególnie: funkcjonowanie w miejscach publicznych dzieci z dysfunkcjami (Asperger, ADHD, inne) i ich rodzin, poruszyć kwestię uzależnienia dzieci od cyberprzestrzeni i temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Uczestnictwo i spotkania w Klubie Rodzica są bezpłatne. Informacje o terminach spotkań, warsztatów, debat i rozmów będą zamieszczane na stronie www.biblioteka.wroc.pl w zakładce Klub Rodzica, aktualnościach oraz kalendarzu wydarzeń.

W pierwszym kwartale roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost wszystkich wskaźników: zwiększyła się liczba zorganizowanych wydarzeń oraz wzrosła także liczba uczestników. 

Łącznie w czterech filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, które dołączyły do realizacji zadań w roku 2019 odbyło się 37 spotkań, w których uczestniczyło 807 osób (w tym 536 dzieci). 

We wszystkich dziesięciu istniejących filiach MBP realizujących działania w ramach Klubu Rodzica odbyły się 134 spotkania, w których uczestniczyło 2863 osób (w tym 1424 dzieci).