11 czerwca 2019

Targowisko na Gajowicach

100%
POSTĘP PRACY

U zbiegu ulic Grochowej i Jemiołowej uporządkowano teren pod przyszłe lokalne targowisko i miejsce spotkań dla mieszkańców. Jak obiecał prezydent Jacek Sutryk powstanie tutaj centrotwórcza, osiedlowa przestrzeń i lokalny "ryneczek".

Zagospodarowaliśmy teren poprzez m.in.: rozbiórkę istniejących utwardzeń nawierzchni, fragmentów ogrodzenia terenu i wyposażenia sportowego. Wykarczowaliśmy pozostałości po wycince pni drzew. Utwardziliśmy teren oraz wyremontowaliśmy nawierzchnię asfaltowej.

W ramach prac związanych z zazielenianiem miejsca, przesadziliśmy młode drzewa, pozostające w kolizji z planowanym zjazdem. Posadziliśmy trawniki oraz nasadziliśmy krzewy. Stworzyliśmy  zjazd na teren z ulicy Jemiołowej.

Utworzyliśmy wewnętrzne instalacje terenowe: wodociągowe, sanitarne oraz elektroenergetyczne. Inwestycja zakładała również wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznego, montaż elementów małej architektury.

Postawiliśmy śmietniki oraz wygospodarowaliśmy miejsca przeznaczone do ustawienia systemowego modułu kontenerowego WC. Cały teren odgrodziliśmy.

TIME LINE

 • zadanie 2. kwartału

  kwiecień 2019
 • umowa z wykonawcą zagospodarowania terenu

  kwiecień 2019
 • prace porządkowe i przygotowanie terenu

  maj 2019
 • Oddanie terenu do użytku

  czerwiec 2019
 • Rozpoczęcie poszukiwań operatora bazarku

  czerwiec 2019
Rozwiń