15 maja 2019

Targowisko na Gajowicach

15%
POSTĘP PRACY

U zbiegu ulic Grochowej i Jemiołowej trwa porządkowanie terenu pod przyszłe lokalne targowisko i miejsce spotkań dla mieszkańców. Jak obiecał prezydent Jacek Sutryk powstanie tutaj centrotwórcza, osiedlowa przestrzeń i lokalny "ryneczek".

Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Grochowej i Jemiołowej obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejących utwardzeń nawierzchni, fragmentów ogrodzenia terenu, wyposażenia sportowego, wykarczowanie pozostałości po wycince pni drzew, wykonanie nowych utwardzeń terenu oraz remont nawierzchni asfaltowej.

Prace przy zieleni: przesadzenie młodych drzew pozostających w kolizji z planowanym zjazdem, wykonanie trawników oraz nasadzenia krzewów, wykonanie zjazdu na teren z ulicy Jemiołowej, wykonanie wewnętrznych instalacji terenowych: wodociągowej, sanitarnej oraz elektroenergetycznej, wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnej sanitarnej, elektroenergetycznego, montaż elementów małej architektury, wykonanie śmietnika i miejsca przeznaczonego do ustawienia systemowego modułu kontenerowego WC. Cały teren zostanie ogrodzony.

TIME LINE

  • zadanie 2. kwartału

    kwiecień 2019
  • umowa z wykonawcą zagospodarowania terenu

    kwiecień 2019
  • prace porządkowe i przygotowanie terenu

    maj 2019