Standardy kształtowania przestrzeni miejskiej 100 zadań na 100 dni

Standardy kształtowania przestrzeni miejskiej   100 zadań na 100 dni

Wrocław wprowadza standardy architektoniczne, które ułatwią poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Dokument przygotowała Fundacja
„Polska Bez Barier”. Ponad 120-stronicowa praca jest zbiorem wytycznych jak tworzyć przestrzenie miejskie „bez barier”. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań podnoszących poziom dostępności miasta i jego dostosowanie do różnorodnych potrzeb mieszkańców Wrocławia i gości.

Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskich skierowane są do architektów i planistów, inżynierów i wykonawców, a także zarządców nieruchomości oraz urzędników tworzących współczesny i przyszły kształt miasta. Projektowanie uniwersalne jest skierowane przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością, seniorów, rodziców z dziećmi oraz osób o ograniczonej mobilności.

-Jestem przekonany, że stanie się to dobrą praktyką w projektowaniu przestrzeni miejskiej i zwracaniu uwagi na sprawy związane z szeroko pojętą dostępnością dla mieszkańców – powiedział podczas briefingu Prezydent Jacek Sutryk.

W Urzędzie Miasta powstaje także nowe Biuro „Wrocław bez Barier”. Dyrektorem biura zostanie Barłomiej Skrzyński. 

– Dzięki powstaniu Biura lepiej skoordynujemy wsparcie udzielane przez instytucje miejskie oraz lepiej zaadresujemy działania do bardzo konkretnych osób. – mówi Jacek Sutryk – Te działania potrzebują interdyscyplinarnej koordynacji. Pozwoli to lepiej wspierać tych kilkadziesiąt tysięcy osób z różną niepełnosprawnością w naszym mieście.

W tej chwili wybierana jest lokalizacja dla biura, może to potrwać kilka tygodni. Obiekt ma być wzorcowy i w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Więcej informacji wkrótce.

 

Wrocławskie Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskiej i Biuro „Wrocław Bez Barier”