Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego

Plan mobilności Urzędu Miejskiego – elementy wdrożone i planowane. Plan zakłada wprowadzenie zachęt (dopłaty do biletów, dodatki za dojazd rowerem), a także dodatkowych opłat za pozostawianie samochodów na miejscach parkingowych urzędu miasta. Liczba tych miejsc dla urzędników będzie się sukcesywnie zmniejszała.

Plan Mobilności w praktyce:

  • skrócenie drogi z urzędów do środków komunikacji miejskiej (przystanek tramwajowy przy Nowym Targu, podwójny przystanek przy ul. Świdnickiej)
  • zakup przez UM rowerów służbowych
  • zorganizowanie parkingów rowerowych, a także budowa tras rowerowych w sąsiedztwie budynków UM (np. ul. Piłsudskiego)
  • starania o wykorzystanie dopłat w ramach ZFŚS na refundację biletów okresowych dla pracowników UM

wprowadzenie opłat za parkowanie aut na dziedzińcach budynków urzędów.

 

Odpowiedzialny:


Departament Zrównoważonego Rozwoju
tel. +48 71 777 81 44
e-mail: dzr@um.wroc.pl